1 - 33

1.say yeah
say yeah
say yeah
2.Two lonely
两个寂寞
Liang Ge Ji Mo
3.Passing
过客
Guo Ke
4.Rainy night
雨夜
Yu Ye
5.Do not want to lie to yourself
不想骗自己
Bu Xiang Pian Zi Ji
6.Sky snow
满天风雪
Man Tian Feng Xue
7.Hold me tight and do not go
抱紧我别走
Bao Jin Wo Bie Zou
8.I picked my
我挑我的
Wo Tiao Wo De
9.Confiscation of your love
没收你的爱
Mei Shou Ni De Ai
10.Pink
粉红
Fen Hong
11.Green respiratory
绿色呼吸
Lv Se Hu Xi
12.Fly
展翅高飞
Zhan Chi Gao Fei
13.Cheers
喝彩
He Cai
14.Two people of the world
两个人的世界
Liang Ge Ren De Shi Jie
15.Twelve color
十二种颜色
Shi Er Zhong Yan Se
16.Love love
爱就爱了
Ai Jiu Ai Le
17.Vegetables and egg noodles
青菜鸡蛋面
Qing Cai Ji Dan Mian
18.Do not be afraid with me
别怕有我
Bie Pa You Wo
19.Leaf
叶子
Ye Zi
20.Face
变脸
Bian Lian
21.The time when love is wrong
当爱已错时
Dang Ai Yi Cuo Shi
22.Feelings
感受
Gan Shou
23.Best friend
最好的朋友
Zui Hao De Peng You
24.Away
走开
Zou Kai
25.Spring melody
春天的旋律
Chun Tian De Xuan Lv
26.Heartbeat
心跳
Xin Tiao
27.Past
往事
Wang Shi
28.I was flying too tired to fly
我在飞却飞得好累
Wo Zai Fei Que Fei De Hao Lei
29.Afraid to fall in love with you
害怕爱上你
Hai Pa Ai Shang Ni
30.Season
第五季
Di Wu Ji
31.Or do you best
还是你最好
Hai Shi Ni Zui Hao
32.Then the golden sun or
阳光还是那么金黄
Yang Guang Hai Shi Na Me Jin Huang
33.my love so long
my love so long
my love so long
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com