1 - 33

1.just for you
just for you
just for you
2.Has been seen angel
一直看见天使
Yi Zhi Kan Jian Tian Shi
3.Miss World
世界小姐
Shi Jie Xiao Jie
4.Champions
双冠军
Shuang Guan Jun
5.Peach Adventure
桃色冒险
Tao Se Mao Xian
6.The first time I think drunk
第一次我想醉
Di Yi Ci Wo Xiang Zui
7.slow dance
slow dance
slow dance
8.Love forever
永远的爱人
Yong Yuan De Ai Ren
9.Sons and daughters of the motherland
祖国儿女
Zu Guo Er Nv
10.This is the love?
这就是爱吗?
Zhe Jiu Shi Ai Ma ?
11.Squid
乌贼
Wu Zei
12.Playoff
延长赛
Yan Chang Sai
13.Busy
很忙
Hen Mang
14.Answer
答案
Da An
15.Rome difference
罗马时差
Luo Ma Shi Cha
16.Akachi Love
赤地之恋
Chi Di Zhi Lian
17.This is the love of all
这就是爱吗
Zhe Jiu Shi Ai Ma
18.it doesn't matter
it doesn't matter
it doesn't matter
19.Both sides
两面
Liang Mian
20.Epic
可歌可泣
Ke Ge Ke Qi
21.Yuan Huang
圆谎
Yuan Huang
22.Happy start
开动快乐
Kai Dong Kuai Le
23.Difficult to prevent heart thief
心贼难防
Xin Zei Nan Fang
24.I know a couple of things
我所知的两三事
Wo Suo Zhi De Liang San Shi
25.Deities
搜神记
Sou Shen Ji
26.Not with me when
时不与我
Shi Bu Yu Wo
27.Flower City
花城
Hua Cheng
28.scream!
scream!
scream!
29.28 I
28个我
28 Ge Wo
30.Sleeping with butterflies
与蝶同眠
Yu Die Tong Mian
31.Two bath
二人浴
Er Ren Yu
32.Wang Youcao
忘忧草
Wang You Cao
33.Non-Dream a dream
梦非梦
Meng Fei Meng
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com