1 - 33

1.Xinyu Shi Shuo
世说心语
Shi Shuo Xin Yu
2.180
180度
180 Du
3.When the winter nights getting warm
当冬夜渐暖
Dang Dong Ye Jian Nuan
4.Crazy
快疯了
Kuai Feng Le
5.The kingdom of fools
愚人的国度
Yu Ren De Guo Du
6.Time thief
时光小偷
Shi Guang Xiao Tou
7.The memory of tomorrow
明天的记忆
Ming Tian De Ji Yi
8.Is the time
是时候
Shi Shi Hou
9.Empty words
空口言
Kong Kou Yan
10.Chase

Zhui
11.Perfect day
完美的一天
Wan Mei De Yi Tian
12.Love in a Puff
志明与春娇
Zhi Ming Yu Chun Jiao
13.I'm not upset
我不难过
Wo Bu Nan Guo
14.Magical
神奇
Shen Qi
15.afterward
afterward
afterward
16.in the beginning
in the beginning
in the beginning
17.About
关于
Guan Yu
18.Whisper mutter grumble
咕叽咕叽
Gu Ji Gu Ji
19.Peaceful
安宁
An Ning
20.I miss
我怀念的
Wo Huai Nian De
21.Sleepwalking
梦游
Meng You
22.Swirl
漩涡
Xuan Wo
23.Pattern love
爱情的花样
Ai Qing De Hua Yang
24.Backlight
逆光
Ni Guang
25.Need you
需要你
Xu Yao Ni
26.Floating
飘着
Piao Zhe
27.the moment
the moment
the moment
28.The sky is dark
天黑黑
Tian Hei Hei
29.I also want him
我也很想他
Wo Ye Hen Xiang Ta
30.My love
我的爱
Wo De Ai
31.I want happiness
我要的幸福
Wo Yao De Xing Fu
32.Love Certificate
爱情证书
Ai Qing Zheng Shu
33.Green
绿光
Lv Guang
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com