1 - 33

1.y.m.c.a
y.m.c.a
y.m.c.a
2.Do not follow me
别再跟着我
Bie Zai Gen Zhe Wo
3.To death must be 18 years old
到死都要18岁
Dao Si Dou Yao 18 Sui
4.Happy song
快乐song
Kuai Le song
5.Endless thoughts and transparent
无尽透明的思念
Wu Jin Tou Ming De Si Nian
6.Love Turn
爱转动
Ai Zhuan Dong
7.Not to
不给
Bu Gei
8.so cool
so cool
so cool
9.Paradise
乐园
Le Yuan
10.Midnight Highway
午夜公路
Wu Ye Gong Lu
11.Confrontation
对峙
Dui Shi
12.Addictive
戒不掉
Jie Bu Diao
13.Even longer than forever
比永远还要久
Bi Yong Yuan Hai Yao Jiu
14.Quietly
静静的
Jing Jing De
15.It snow on your side
你那边下雪了吗
Ni Na Bian Xia Xue Le Ma
16.Can not
做不到
Zuo Bu Dao
17.Peeping
偷窥
Tou Kui
18.Two or three things about love
关于爱的两三件事
Guan Yu Ai De Liang San Jian Shi
19.Heaven
天堂
Tian Tang
20.Why do you look at me bad mood
干嘛你看不爽我
Gan Ma Ni Kan Bu Shuang Wo
21.Spring Mud
春泥
Chun Ni
22.Love Yu Shou
爱情御守
Ai Qing Yu Shou
23.Egg Fried Rice
蛋炒饭
Dan Chao Fan
24.Against the wind on the
逆风而上
Ni Feng Er Shang
25.Bid farewell to the world of Peter Pan
告别彼得潘世界
Gao Bie Bi De Pan Shi Jie
26.Women in the drainage
女人在放水
Nv Ren Zai Fang Shui
27.Who love tomorrow
明天去爱谁
Ming Tian Qu Ai Shui
28.Welcome to disco
欢迎光临disco
Huan Ying Guang Lin disco
29.Tsunami
海啸
Hai Xiao
30.Baby love
爱人宝贝
Ai Ren Bao Bei
31.Love in the end
爱到底
Ai Dao Di
32.Never enough time to play
玩的时间永远都不够
Wan De Shi Jian Yong Yuan Dou Bu Gou
33.love is love
love is love
love is love
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com