1 - 33

1.outro
outro
outro
2.intro
intro
intro
3.Every moment is a new
每一刻都是崭新
Mei Yi Ke Dou Shi Zhan Xin
4.Morning Star
晨星
Chen Xing
5.Four seasons
四季
Si Ji
6.Angel
天使
Tian Shi
7.Home

Jia
8.We
我们
Wo Men
9.Happiness
幸福
Xing Fu
10.Junior
少年
Shao Nian
11.The top of clouds
彩云之巅
Cai Yun Zhi Dian
12.Story
故事
Gu Shi
13.Love

Ai
14.Beautiful woman
美丽的女人
Mei Li De Nv Ren
15.Road
道路
Dao Lu
16.Unforgettable day
难忘的一天
Nan Wang De Yi Tian
17.Popular
风行
Feng Xing
18.Hallucination
幻觉
Huan Jue
19.Rainbow
彩虹
Cai Hong
20.Free like the wind
像风一样自由
Xiang Feng Yi Yang Zi You
21.You

Ni
22.Cloves
丁香
Ding Xiang
23.Sunny
晴朗
Qing Lang
24.Pure
纯粹
Chun Cui
25.Free
自由自在
Zi You Zi Zai
26.Where
那里
Na Li
27.Perfect Life
完美生活
Wan Mei Sheng Huo
28.Two days
两天
Liang Tian
29.Time
时光
Shi Guang
30.Stroll
漫步
Man Bu
31.Gift
礼物
Li Wu
32.Blue Lotus
蓝莲花
Lan Lian Hua
33.Situation

Qing
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com