1 - 33

1.so i say
so i say
so i say
2.With changes
伴变
Ban Bian
3.Marriage Commandments
婚诫
Hun Jie
4.Pu'er tea
普洱茶
Pu Er Cha
5.Hong Khan
汗香
Han Xiang
6.Po sector Jesus
蒲界耶稣
Pu Jie Ye Su
7.Flying Life
飞人生活
Fei Ren Sheng Huo
8.Alibi
不在场证明
Bu Zai Chang Zheng Ming
9.Xiao Ming
天大地大
Tian Da Di Da
10.I would like other
我愿等
Wo Yuan Deng
11.I am always here
我永远在这里
Wo Yong Yuan Zai Zhe Li
12.Hug
拥抱
Yong Bao
13.Signal
暗号
An Hao
14.Some people were crying for you secretly
有人为你偷偷在哭
You Ren Wei Ni Tou Tou Zai Ku
15.Saying sorry
有句抱歉
You Ju Bao Qian
16.Xiao Xiang Yu
潇湘雨
Xiao Xiang Yu
17.Cupid
邱比特
Qiu Bi Te
18.Proud
骄傲
Jiao Ao
19.Three minutes of freedom
三分钟的自由
San Fen Zhong De Zi You
20.You are good to him
你对他的好
Ni Dui Ta De Hao
21.Who am I
我是谁
Wo Shi Shui
22.My other half
我的另一半
Wo De Ling Yi Ban
23.Best wishes
最好的祝福
Zui Hao De Zhu Fu
24.Torment
煎熬
Jian Ao
25.Macross Love
超时空爱情
Chao Shi Kong Ai Qing
26.Also as lovers
还像情人一样
Hai Xiang Qing Ren Yi Yang
27.Qilaobashi
七老八十
Qi Lao Ba Shi
28.People look for her
众里寻她
Zhong Li Xun Ta
29.Forgive me that you are worried about
原谅我令你担心
Yuan Liang Wo Ling Ni Dan Xin
30.End Class tram
尾班电车
Wei Ban Dian Che
31.Laugh down
笑下去
Xiao Xia Qu
32.Road until road bends
路直路弯
Lu Zhi Lu Wan
33.Latecomer
昨迟人
Zuo Chi Ren
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com