Chinese LyricsTranslate

歌曲:珍惜
歌手:刘紫玲
停泊在昨日离别的码头
好多梦层层叠叠又斑驳
人在夕阳黄昏后 陪着明月等寂寞
年少痴狂有时难御晚秋风
经过你快乐时少烦恼多
经过我情深意浓缘分薄
谁说青春不能错 情愿热泪不低头
珍惜曾经拥有曾经牵过手
珍惜青春梦一场 珍惜相聚的时光
谁能年少不痴狂独自闯荡
就算月有阴和缺 就算人有悲和欢
谁能够不扬梦想这张帆
珍惜为我流的泪 珍惜为你的岁月
谁能无动又无衷 这段珍贵
明天还有云要飞 留着天空陪我追
无怨无悔也是人生一种美

English TranslationHide
Pinyin Lyrics
gē qǔ : zhēn xī
gē shǒu : líu zǐ líng
tíng bó zài zuó rì lí bié de mǎ tóu
hǎo duō mèng céng céng dié dié yòu bān bó
rén zài xī yáng huáng hūn hòu péi zhe míng yuè děng jì mò
nián shǎo chī kuáng yǒu shí nán yù wǎn qīu fēng
jīng guò nǐ kuài lè shí shǎo fán nǎo duō
jīng guò wǒ qíng shēn yì nóng yuán fēn bó
shuí shuō qīng chūn bù néng cuò qíng yuàn rè lèi bù dī tóu
zhēn xī céng jīng yōng yǒu céng jīng qiān guò shǒu
zhēn xī qīng chūn mèng yī chǎng zhēn xī xiāng jù de shí guāng
shuí néng nián shǎo bù chī kuáng dú zì chuǎng dàng
jìu suàn yuè yǒu yīn hé quē jìu suàn rén yǒu bēi hé huān
shuí néng gòu bù yáng mèng xiǎng zhè zhāng fān
zhēn xī wéi wǒ líu de lèi zhēn xī wéi nǐ de suì yuè
shuí néng wú dòng yòu wú zhōng zhè duàn zhēn guì
míng tiān hái yǒu yún yào fēi líu zhe tiān kōng péi wǒ zhuī
wú yuàn wú huǐ yě shì rén shēng yī zhǒng měi
Previous: Lyrics: Pink memories (粉红色的回忆 Fen Hong Se De Hui Yi ) - Liu Ziling
Next: Lyrics: Do not make me a man drunk (别让我一个人醉 Bie Rang Wo Yi Ge Ren Zui ) - Liu Ziling
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com