Chinese Male Music Artists | Singers

1 - 50

1
tank
tank
tank
2
Emil
周华健
Zhou Hua Jian
3
Pak-ho
周柏豪
Zhou Bai Hao
4
Ronald Cheng
郑中基
Zheng Zhong Ji
5
Zheng Zhi Hua
郑智化
Zheng Zhi Hua
6
Ekin Cheng
郑伊健
Zheng Yi Jian
7
Zhao Chuan
赵传
Zhao Chuan
8
Julian Cheung
张智霖
Zhang Zhi Lin
9
Z Chen
张智成
Zhang Zhi Cheng
10
Chang Chen Yue
张震岳
Zhang Zhen Yue
11
Chang Yu-sheng
张雨生
Zhang Yu Sheng
12
Dicky Cheung
张卫健
Zhang Wei Jian
13
Zhang Han
张翰
Zhang Han
14
Leslie Cheung
张国荣
Zhang Guo Rong
15
Nicholas Teo
张栋梁
Zhang Dong Liang
16
Harlem Yu
庾澄庆
Yu Cheng Qing
17
Yuan Chengjie
袁成杰
Yuan Cheng Jie
18
Non-Yu Tong
宇桐非
Yu Tong Fei
19
Rain
雨天
Yu Tian
20
Yu Hao Ming
俞灏明
Shu Hao Ming
21
Chris Yu
游鸿明
You Hong Ming
22
Xin Yi
易欣
Yi Xin
23
Aska Yang
杨宗纬
Yang Zong Wei
24
Yang Pei
杨培安
Yang Pei An
25
Yang Kun
杨坤
Yang Kun
26
Yan Weiwen
阎维文
Yan Wei Wen
27
Jerry Yan
言承旭
Yan Cheng Xu
28
Ty
严爵
Yan Jue
29
Jacky
薛之谦
Xue Zhi Qian
30
Andy Hui
许志安
Xu Zhi An
31
Xu Wei
许巍
Xu Wei
32
Sam
许冠杰
Xu Guan Jie
33
Star brother
星弟
Xing Di
34
Letter

Xin
35
Nicholas Tse
谢霆锋
Xie Ting Feng
36
Xie Jun
谢军
Xie Jun
37
Small text
小文
Xiao Wen
38
Hill
小山
Xiao Shan
39
Xiaojian
小贱
Xiao Jian
40
Wu Bai
伍佰
Wu Bai
41
Martial arts
武艺
Wu Yi
42
Nicky Wu
吴奇隆
Wu Qi Long
43
Li Wei An
韦礼安
Wei Li An
44
Reno
王铮亮
Wang Zheng Liang
45
Wang Qiang
王强
Wang Qiang
46
Wang Hezheng
王鹤铮
Wang He Zheng
47
Samuel Tai
邰正宵
Tai Zheng Xiao
48
Tu Honggang
屠洪纲
Tu Hong Gang
49
Angus Tung
童安格
Tong An Ge
50
Tianyi Long
田一龙
Tian Yi Long
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com