151 - 195

151
Dikeniuzi
迪克牛仔
Di Ke Niu Zai
152
Alan Tam
谭咏麟
Tan Yong Lin
153
Hins Cheung
张敬轩
Zhang Jing Xuan
154
Peter Ho
何润东
He Run Dong
155
Khalil Fong
方大同
Fang Da Tong
156
Jordan Chan
陈小春
Chen Xiao Chun
157
Yoga Lin
林宥嘉
Lin You Jia
158
David Tao
陶喆
Tao Zhe
159
Liu Xin
刘心
Liu Xin
160
Shan Ye
山野
Shan Ye
161
Tang Chao
汤潮
Tang Chao
162
Xu Yu Teng
徐誉滕
Xu Yu Teng
163
Wang Feng
汪峰
Wang Feng
164
Chen Chu Sheng
陈楚生
Chen Chu Sheng
165
Chin
齐秦
Qi Qin
166
Small Shenyang
小沈阳
Xiao Shen Yang
167
HOHO
后弦
Hou Xian
168
Jiang Yuyang
姜玉阳
Jiang Yu Yang
169
Luo
罗志祥
Luo Zhi Xiang
170
Joe Yang
乔洋
Qiao Yang
171
Nicky Lee
李玖哲
Li Jiu Zhe
172
Dao Lang
刀郎
Dao Lang
173
Wang Jie
王杰
Wang Jie
174
Wei Chen
魏晨
Wei Chen
175
Jam Hsiao
萧敬腾
Xiao Jing Teng
176
Jeff Chang
张信哲
Zhang Xin Zhe
177
Zhou Chuanxiong
周传雄
Zhou Chuan Xiong
178
Chopsticks Brothers
筷子兄弟
Kuai Zi Xiong Di
179
Kenji Wu
吴克羣
Wu Ke Qun
180
Wang Su Long
汪苏泷
Wang Su Long
181
Chen Jian
陈玉建
Chen Yu Jian
182
Kenny
曾春年
Zeng Chun Nian
183
Indifferent
冷漠
Leng Mo
184
Eason Chan
陈奕迅
Chen Yi Xun
185
Xu Liang
徐良
Xu Liang
186
Jacky Cheung
张学友
Zhang Xue You
187
Andy Lau
刘德华
Liu De Hua
188
Fandy
欢子
Huan Zi
189
Zhang Jie
张杰
Zhang Jie
190
JJ
林俊杰
Lin Jun Jie
191
Wang Lee Hom
王力宏
Wang Li Hong
192
Liu Zhe
六哲
Liu Zhe
193
Zheng Yuan
郑源
Zheng Yuan
194
Jay Chou
周杰伦
Zhou Jie Lun
195
Xu Song
许嵩
Xu Song
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com