George Lam (Lin Zi Xiang) - Music, Songs, Albums
  • George Lam

  •  Lin Zi Xiang  (林子祥)
  • 48 Music Albums
  • 291 Songs

291 George Lam Songs

1.Lin Zhenxiang
林振祥
Lin Zhen Xiang
2.Free exercise
自由行
Zi You Xing
3.Ventriloquist
腹语
Fu Yu
4.Half a displaced
流离半世
Liu Li Ban Shi
5.angel
angel
angel
6.Lot
很多很多
Hen Duo Hen Duo
7.Days should not be asked
问天不应
Wen Tian Bu Ying
8.Anyone can
谁都可以
Shui Dou Ke Yi
9.Always in my heart
常在我心中
Chang Zai Wo Xin Zhong
10.My secret
我的秘密
Wo De Mi Mi
11.Preexistence
前世
Qian Shi
12.We laugh
我们笑
Wo Men Xiao
13.Seventy Terrace No.
花街七十号
Hua Jie Qi Shi Hao
14.Cheap beauty
美而廉
Mei Er Lian
15.until we meet again
until we meet again
until we meet again
16.Reincarnation
再生人
Zai Sheng Ren
17.Revolving door
走马灯
Zou Ma Deng
18.There is a saying
有句话
You Ju Hua
19.Can not
可以不可以
Ke Yi Bu Ke Yi
20.How to get tomorrow
明天怎么过
Ming Tian Zen Me Guo
21.Wave

Lang
22.莉莉玛 Lin
莉莉玛莲
Li Li Ma Lian
23.Today
今天开始
Jin Tian Kai Shi

48 George Lam Music Albums

Zuo Zhi Di Qiu Zhuan(佐治地球转)
George earth
2007-6-7
Zuo Zhi Di Qiu Zhuan(佐治地球转)
until we meet again(until we meet again)
until we meet again(until we meet again)
Jing Zhuang Lin Zi Xiang 20(精装林子祥20)
Jing Zhuang Lin Zi Xiang 20(精装林子祥20)
Huo Se Sheng Xiang(活色生香)
Live Flesh
2003-6-3
Huo Se Sheng Xiang(活色生香)
Hai Shi Shen Lou(海市蜃楼)
Mirage
2003-6-3
Hai Shi Shen Lou(海市蜃楼)
Jue Ze(决择)
Choices
2002-12-23
Jue Ze(决择)
Yi Ge Ren(一个人)
A man
2002-12-23
Yi Ge Ren(一个人)
Ge Shi Ge Fa(各师各法)
Ge Shi Ge Fa(各师各法)
Xing Sheng Chuan Ji · Lin Zi Xiang(星声传集·林子祥)
Xing Sheng Chuan Ji · Lin Zi Xiang(星声传集·林子祥)
Zui Ai Jie Chu Yan Chang Hui 2001 Xia Ji(最爱接触演唱会2001下辑)
Zui Ai Jie Chu Yan Chang Hui 2001 Xia Ji(最爱接触演唱会2001下辑)
Zui Ai Jie Chu Yan Chang Hui 2001 Shang Ji(最爱接触演唱会2001上辑)
Zui Ai Jie Chu Yan Chang Hui 2001 Shang Ji(最爱接触演唱会2001上辑)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com