• Terry Lin

  •  Lin Zhi Xuan  (林志炫)
  • 16 Music Albums
  • 113 Songs

113 Terry Lin Songs

1.Street temptation
诱惑的街
You Huo De Jie
2.Exaggerate
浮夸
Fu Kua
3.take a bow
take a bow
take a bow
4.Remember
记得
Ji De
5.i surrender
i surrender
i surrender
6.she's gone
she's gone
she's gone
7.More than anyone else
多帮别人想
Duo Bang Bie Ren Xiang
8.Yellow Ribbon
黄丝带
Huang Si Dai
9.Patient and make you more liking
耐心让你更顺心
Nai Xin Rang Ni Geng Shun Xin
10.Loss
不知所措
Bu Zhi Suo Cuo
11.Junior Tour
少年游
Shao Nian You
12.Some do not give a number for you
给你一些不给一些
Gei Ni Yi Xie Bu Gei Yi Xie
13.Period
句点
Ju Dian
14.Conquest
征服
Zheng Fu
15.Phoenix flowers junction + Instrumental
凤凰花开的路口+演奏曲
Feng Huang Hua Kai De Lu Kou + Yan Zou Qu
16.Happy highways
幸福公路
Xing Fu Gong Lu
17.Age disappeared
消失的年代
Xiao Shi De Nian Dai
18.We are still friends with
我们还是朋友吗
Wo Men Hai Shi Peng You Ma
19.I hope
我希望
Wo Xi Wang
20.Disobedient eyes
眼睛不听话
Yan Jing Bu Ting Hua
21.An idea
一念之间
Yi Nian Zhi Jian
22.Mature male love songs
熟男情歌
Shu Nan Qing Ge
23.Crocodile tears
鳄鱼的眼泪
E Yu De Yan Lei

16 Terry Lin Music Albums

one take Gong Shi Yin Yue Wan Wan Sui Dian Shi Yan Chang Hui(one take 公视音乐万万岁电视演唱会)
one take Gong Shi Yin Yue Wan Wan Sui Dian Shi Yan Chang Hui(one take 公视音乐万万岁电视演唱会)
Ca Sheng Er Guo 2(擦声而过2)
Ca Sheng Er Guo 2(擦声而过2)
Jue Dui Shou Cang Lin Zhi Xuan(绝对收藏林志炫)
Jue Dui Shou Cang Lin Zhi Xuan(绝对收藏林志炫)
Shu Qing Ge(熟情歌)
Shu Qing Ge(熟情歌)
Zhi Qing Zhi Xuan(至情志炫)
Zhi Qing Zhi Xuan(至情志炫)
Lin Zhi Xuan 2004 Zhi Qing Zhi Xuan Yan Chang Hui(林志炫2004至情至炫演唱会)
Lin Zhi Xuan 2004 Zhi Qing Zhi Xuan Yan Chang Hui(林志炫2004至情至炫演唱会)
Shi Jian De Wei Dao(时间的味道)
Shi Jian De Wei Dao(时间的味道)
Cha Sheng Er Guo(檫声而过)
Cha Sheng Er Guo(檫声而过)
Ca Sheng Er Guo(擦声而过)
Ca Sheng Er Guo(擦声而过)
Chao Xuan Chuan(超炫传)
Chao Xuan Chuan(超炫传)
Cha Shen Er Guo(檫身而过)
Cha Shen Er Guo(檫身而过)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com