• Hacken Lee

  •  Li Ke Qin  (李克勤)
  • 47 Music Albums
  • 247 Songs

247 Hacken Lee Songs

1.Oriental Sunrise
日出东方
Ri Chu Dong Fang
2.Childish
太幼稚
Tai You Zhi
3.Handle with care
小心轻放
Xiao Xin Qing Fang
4.No thanks
心领
Xin Ling
5.Called the world's applause
叫世界喝采
Jiao Shi Jie He Cai
6.Difficult to explain
难以解释
Nan Yi Jie Shi
7.Everyone should strive to
人人要努力
Ren Ren Yao Nu Li
8.Night spider webs
蜘蛛织网的晚上
Zhi Zhu Zhi Wang De Wan Shang
9.Go home
归家
Gui Jia
10.Intimate love
亲密爱人
Qin Mi Ai Ren
11.Snow

Xue
12.Feeling fit
放不下感情
Fang Bu Xia Gan Qing
13.Gentle do not know
不懂温柔
Bu Dong Wen Rou
14.Last century's love
末世纪的爱
Mo Shi Ji De Ai
15.Lovelorn Expert
失恋专家
Shi Lian Zhuan Jia
16.Valentine's Wedding
情人的婚纱
Qing Ren De Hun Sha
17.When I go for love
当我倾心爱上
Dang Wo Qing Xin Ai Shang
18.Jealousy
妒忌
Du Ji
19.Love is so sad
爱是这样伤感的
Ai Shi Zhe Yang Shang Gan De
20.Worthy of your love
辜负你的情
Gu Fu Ni De Qing
21.You

Ni
22.Hero stories
英雄故事
Ying Xiong Gu Shi
23.show off
show off
show off

47 Hacken Lee Music Albums

16 Jie Ya Yun Hui Hou Xuan Hui Ge(16届亚运会候选会歌)
16 Jie Ya Yun Hui Hou Xuan Hui Ge(16届亚运会候选会歌)
Qiu Mi Qi Yu Ji(球迷奇遇记)
Qiu Mi Qi Yu Ji(球迷奇遇记)
Ke Qin Qing Ni Xun Zui Shi Qi Shou(克勤请你寻最十七首)
Ke Qin Qing Ni Xun Zui Shi Qi Shou(克勤请你寻最十七首)
Qing Ni Zao Shui Zao Qi(请你早睡早起)
Qing Ni Zao Shui Zao Qi(请你早睡早起)
Zai Ke Qin Shen Bian(在克勤身边)
Zai Ke Qin Shen Bian(在克勤身边)
Dang Zhao Dao Ni(当找到你)
Dang Zhao Dao Ni(当找到你)
hackenation(hackenation)
hackenation
1995-12-10
hackenation(hackenation)
Bu Dong Wen Rou(不懂温柔)
Bu Dong Wen Rou(不懂温柔)
reborn(reborn)
reborn
1995-10-22
reborn(reborn)
Jiu Shi Qing Ge(就是情歌)
Jiu Shi Qing Ge(就是情歌)
Yi Sheng He Qiu(一生何求)
Yi Sheng He Qiu(一生何求)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com