• Lei Nuo Er

  •  Lei Nuo Er  (雷诺儿)
  • 3 Music Albums
  • 6 Songs

6 Lei Nuo Er Songs

1.Bonds of forget you forget
忘记尘缘忘记你
Wang Ji Chen Yuan Wang Ji Ni
2.Finally, the angel
最后的天使
Zui Hou De Tian Shi
3.My piano is very simple
我的钢琴很简单
Wo De Gang Qin Hen Jian Dan
4.White writing a love song
白色恋曲
Bai Se Lian Qu
5.The last century, the fairy tale
上世纪的童话
Shang Shi Ji De Tong Hua
6.Do not leave before I left
别在我离开之前离开
Bie Zai Wo Li Kai Zhi Qian Li Kai

3 Lei Nuo Er Music Albums

Wang Ji Chen Yuan Wang Ji Ni(忘记尘缘忘记你)
Wang Ji Chen Yuan Wang Ji Ni(忘记尘缘忘记你)
Zui Hou De Tian Shi(最后的天使)
Zui Hou De Tian Shi(最后的天使)
Bie Zai Wo Li Kai Zhi Qian Li Kai(别在我离开之前离开)
Bie Zai Wo Li Kai Zhi Qian Li Kai(别在我离开之前离开)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com