• Hemingway Wei

  •  Hai Ming Wei  (海鸣威)
  • 9 Music Albums
  • 28 Songs

28 Hemingway Wei Songs

1.I'm sorry no one who loves only who does not know how to cherish
爱没有谁对不起谁只有谁不懂得珍惜谁
Ai Mei You Shui Dui Bu Qi Shui Zhi You Shui Bu Dong De Zhen Xi Shui
2.Skip to the dawn
跳到天亮
Tiao Dao Tian Liang
3.Galaxy Good Times
银河系恋上你
Yin He Xi Lian Shang Ni
4.Love is eternal
情是永恒
Qing Shi Yong Heng
5.I love you greedy
贪我爱你
Tan Wo Ai Ni
6.Lovelorn remembrance day
失恋怀念日
Shi Lian Huai Nian Ri
7.Dragged
一拖再拖
Yi Tuo Zai Tuo
8.Who does not love who I am sorry
爱没有谁对不起谁
Ai Mei You Shui Dui Bu Qi Shui
9.Skip to the sky
跳到天光
Tiao Dao Tian Guang
10.Do not have to shut down
不必关机
Bu Bi Guan Ji
11.Next stop Hong Kong
下一站香港
Xia Yi Zhan Xiang Gang
12.Made for you
为你而生
Wei Ni Er Sheng
13.so sorry
so sorry
so sorry
14.Find Michael
寻找迈克尔
Xun Zhao Mai Ke Er
15.Dragon dream
龙的梦想
Long De Meng Xiang
16.Defoliation
落叶
Luo Ye
17.波吕克赛娜
波吕克赛娜
Bo Lv Ke Sai Na
18.One man song
人歌合一
Ren Ge He Yi
19.dance dance dance
dance dance dance
dance dance dance
20.Random

Luan
21.From Tonight
从今夜
Cong Jin Ye
22.Dancing in town
舞动全城
Wu Dong Quan Cheng
23.Sad sea
伤心的海
Shang Xin De Hai

9 Hemingway Wei Music Albums

Ai Mei You Shui Dui Bu Qi Shui Zhi You Shui Bu Dong De Zhen Xi Shui(爱没有谁对不起谁只有谁不懂得珍惜谁)
Ai Mei You Shui Dui Bu Qi Shui Zhi You Shui Bu Dong De Zhen Xi Shui(爱没有谁对不起谁只有谁不懂得珍惜谁)
Wo De Hui Yi Bu Shi Wo De(我的回忆不是我的)
Wo De Hui Yi Bu Shi Wo De(我的回忆不是我的)
so sorry(so sorry)
so sorry
2009-6-8
so sorry(so sorry)
dance dance dance(dance dance dance)
dance dance dance(dance dance dance)
Xun Zhao Mai Ke Er(寻找迈克尔)
Xun Zhao Mai Ke Er(寻找迈克尔)
Ni De Cheng Nuo(你的承诺)
Ni De Cheng Nuo(你的承诺)
Dong Ji Lian Ge(冬季恋歌)
Dong Ji Lian Ge(冬季恋歌)
Meng Xiang Zhong Guo(梦想中国)
Meng Xiang Zhong Guo(梦想中国)
Lao Ren Yu Hai(老人与海)
Lao Ren Yu Hai(老人与海)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com