• Soda Green

  •  Su Da Lv  (苏打绿)
  • 14 Music Albums
  • 74 Songs

74 Soda Green Songs

1.Red shoes girls
红鞋女孩
Hong Xie Nv Hai
2.Lovely Rose
可爱的玫瑰花
Ke Ai De Mei Gui Hua
3.Chan would like to
婵想
Chan Xiang
4.Playground in the rain
雨中的操场
Yu Zhong De Cao Chang
5.Nguyen's hand pull
牵阮的手
Qian Ruan De Shou
6.Human laughter
笑闹人间
Xiao Nao Ren Jian
7.Chase chase chase
追追追
Zhui Zhui Zhui
8.Fanaticism
狂热
Kuang Re
9.His summer summer
他夏了夏天
Ta Xia Le Xia Tian
10.Sunlight
日光
Ri Guang
11.Sleepless
无眠
Wu Mian
12.Ten minute
十年一刻
Shi Nian Yi Ke
13.Imperial Garden
御花园
Yu Hua Yuan
14.Peter and the Wolf
彼得与狼
Bi De Yu Lang
15.Bleach character
漂符
Piao Fu
16.ohohohoh ...
ohohohoh...
ohohohoh...
17.Relativistic iv
相对论iv
Xiang Dui Lun iv
18.Animal lover
爱人动物
Ai Ren Dong Wu
19.creep
creep
creep
20.Remember
记念
Ji Nian
21.Whisper
呢喃
Ne Nan
22.Sing with me
陪我歌唱
Pei Wo Ge Chang
23.Blue eyes
蓝眼睛
Lan Yan Jing

14 Soda Green Music Albums

Ni Wo(你喔)
Oh you
2010-11-19
Ni Wo(你喔)
Shi Nian Yi Ke(十年一刻)
Ten minute
2010-8-27
Shi Nian Yi Ke(十年一刻)
Ri Guang Kuang Re Yi Zhu Zhi Han(日光狂热遗珠之憾)
Ri Guang Kuang Re Yi Zhu Zhi Han(日光狂热遗珠之憾)
Pei Wo Ge Chang(陪我歌唱)
Sing with me
2008-5-2
Pei Wo Ge Chang(陪我歌唱)
Wu Yu Lun Bi De Mei Li(无与伦比的美丽)
Wu Yu Lun Bi De Mei Li(无与伦比的美丽)
Wo De Wei Lai Bu Shi Meng(我的未来不是梦)
Wo De Wei Lai Bu Shi Meng(我的未来不是梦)
Xiao Yu Zhou(小宇宙)
Microcosm
2006-10-20
Xiao Yu Zhou(小宇宙)
Chi Dao Qian Nian(迟到千年)
Late years
2006-9-18
Chi Dao Qian Nian(迟到千年)
Su Da Lv(苏打绿)
Soda Green
2005-9-3
Su Da Lv(苏打绿)
believe in music(believe in music)
believe in music(believe in music)
Fei Yu(飞鱼)
Flying fish
2004-7-17
Fei Yu(飞鱼)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com