Mayday (Wu Yue Tian) - Music, Songs, Albums
  • Mayday

  •  Wu Yue Tian  (五月天)
  • 44 Music Albums
  • 179 Songs

179 Mayday Songs

1.Up
起来
Qi Lai
2.Spring Scream
春天的呐喊
Chun Tian De Na Han
3.Presumptuous
放肆
Fang Si
4.dna
dna
dna
5.before 1998
before 1998
before 1998
6.after 2008
after 2008
after 2008
7.100000 people & mayday
100000 people & mayday
100000 people & mayday
8.Yiyaya
咿呀呀
Yi Ya Ya
9.Less than the survival of life
生存以上生活以下
Sheng Cun Yi Shang Sheng Huo Yi Xia
10.Liver Explosion
爆肝
Bao Gan
11.Their day
出头天
Chu Tou Tian
12.Suddenly think of you
突然想起你
Tu Ran Xiang Qi Ni
13.Where my heart has not yet collapse
我心中尚未崩坏的地方
Wo Xin Zhong Shang Wei Beng Huai De Di Fang
14.Oh buy embarrassed
噢买尬
O Mai Ga
15.Poetry of
后青春期的诗
Hou Qing Chun Qi De Shi
16.笑忘 song
笑忘歌
Xiao Wang Ge
17.Smoke
如烟
Ru Yan
18.Interview with the Vampire
夜访吸血鬼
Ye Fang Xi Xue Gui
19.You're not really happy
你不是真正的快乐
Ni Bu Shi Zhen Zheng De Kuai Le
20.Suddenly miss you
突然好想你
Tu Ran Hao Xiang Ni
21.The little things Martha
玛莎的小事
Ma Sha De Xiao Shi
22.to find my paradise
to find my paradise
to find my paradise
23.Crazy
抓狂
Zhua Kuang

44 Mayday Music Albums

as a sa(as a sa)
as a sa
2010-6-15
as a sa(as a sa)
Chuang Zao : Xiao Ju Dan dna live! Yan Chang Hui Chuang Ji Lu Yin(创造:小巨蛋dna live!演唱会创纪录音)
Chuang Zao : Xiao Ju Dan dna live! Yan Chang Hui Chuang Ji Lu Yin(创造:小巨蛋dna live!演唱会创纪录音)
dna(dna)
dna
2009-6-18
dna(dna)
2008 mayday Shi Wan Ren . Chu Tou Tian(2008 mayday十万人.出头天)
2008 mayday Shi Wan Ren . Chu Tou Tian(2008 mayday十万人.出头天)
Shi Wan Ren Chu Tou Tian -live(十万人出头天-live)
Shi Wan Ren Chu Tou Tian -live(十万人出头天-live)
2008 mayday Shi Wan Ren . Chu Tou Tian live dvd(2008 mayday十万人.出头天live dvd)
2008 mayday Shi Wan Ren . Chu Tou Tian live dvd(2008 mayday十万人.出头天live dvd)
Hou Qing Chun Qi De Shi(后青春期的诗)
Poetry of
2008-10-23
Hou Qing Chun Qi De Shi(后青春期的诗)
Yi Qi Fei(一起飞)
A take-off
2008-7-8
Yi Qi Fei(一起飞)
Xiao Tai Yang(小太阳)
Little Sun
2008-3-3
Xiao Tai Yang(小太阳)
Nian Qing Jiu Yao Dui Wei(年轻就要对味)
Nian Qing Jiu Yao Dui Wei(年轻就要对味)
Li Kai Di Qiu Biao Mian jump!(离开地球表面 jump!)
Li Kai Di Qiu Biao Mian jump!(离开地球表面 jump!)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com