Fahrenheit (Fei Lun Hai) - Music, Songs, Albums
  • Fahrenheit

  •  Fei Lun Hai  (飞轮海)
  • 12 Music Albums
  • 56 Songs

56 Fahrenheit Songs

1.Taishan program
泰山程式
Tai Shan Cheng Shi
2.Live more like me
活得更像我
Huo De Geng Xiang Wo
3.Newborn
新生
Xin Sheng
4.Ruler
守护星
Shou Hu Xing
5.Misunderstanding
误会
Wu Hui
6.Very quiet
很安静
Hen An Jing
7.Continue to love
继续爱
Ji Xu Ai
8.sexy girl
sexy girl
sexy girl
9.Hot
太热
Tai Re
10.Distressed you feel bad
心疼你的心疼
Xin Teng Ni De Xin Teng
11.encore
encore
encore
12.fantasy intro
fantasy intro
fantasy intro
13.rock intro
rock intro
rock intro
14.talking 7
talking 7
talking 7
15.opening: future
opening:future
opening:future
16.Brave New World
美丽新世界
Mei Li Xin Shi Jie
17.touch your heart
touch your heart
touch your heart
18.stay with you
stay with you
stay with you
19.Asuka
明日香
Ming Ri Xiang
20.Love Wang
爱的王道
Ai De Wang Dao
21.Ten thousand happiness
一万个快乐
Yi Wan Ge Kuai Le
22.At least I
至少还有我
Zhi Shao Hai You Wo
23.Idea in mind
心里有数
Xin Li You Shu

12 Fahrenheit Music Albums

Tai Re(太热)
Hot
2010-9-17
Tai Re(太热)
Xiang Ru Fei Fei(想入飞飞)
Fahrenheit
2010-1-8
Xiang Ru Fei Fei(想入飞飞)
Xiang Ru Fei Fei : Shi Jie Xun Hui Yan Chang Hui Tai Bei Qi Jian Chang(想入飞飞:世界巡回演唱会台北旗舰场)
Xiang Ru Fei Fei : Shi Jie Xun Hui Yan Chang Hui Tai Bei Qi Jian Chang(想入飞飞:世界巡回演唱会台北旗舰场)
Yue Lai Yue Ai(越来越爱)
More Love
2009-1-2
Yue Lai Yue Ai(越来越爱)
stay with you(stay with you)
stay with you
2008-5-21
stay with you(stay with you)
Shuang Mian Fei Lun Hai(双面飞轮海)
Fahrenheit
2008-1-4
Shuang Mian Fei Lun Hai(双面飞轮海)
Fei Lun Hai(飞轮海)
Fahrenheit
2006-9-15
Fei Lun Hai(飞轮海)
Fei Lun Hai Shou Zhang Tong Ming Zhuan Ji(飞轮海首张同名专辑)
Fei Lun Hai Shou Zhang Tong Ming Zhuan Ji(飞轮海首张同名专辑)
Dong Fang Zhu Li Ye Dian Shi Yuan Sheng Dai(东方茱丽叶电视原声带)
Dong Fang Zhu Li Ye Dian Shi Yuan Sheng Dai(东方茱丽叶电视原声带)
Ou Xiang Ju Dong Fang Zhu Li Ye Cha Qu(偶像剧东方茱丽叶插曲)
Ou Xiang Ju Dong Fang Zhu Li Ye Cha Qu(偶像剧东方茱丽叶插曲)
Dong Fang Zhu Li Ye(东方茱丽叶)
Dong Fang Zhu Li Ye(东方茱丽叶)
Yue Lai Yue Ai Guan Jun Qing Gong Ying Yin Shuang Die Ban(越来越爱冠军庆功影音双碟版)
Yue Lai Yue Ai Guan Jun Qing Gong Ying Yin Shuang Die Ban(越来越爱冠军庆功影音双碟版)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com