• Timi Zhuo

  •  Zhuo Yi Ting  (卓依婷)
  • 40 Music Albums
  • 278 Songs

278 Timi Zhuo Songs

1.I am the god of wealth to the / packed with colorful
我的财神来了/财神到
Wo De Cai Shen Lai Le / Cai Shen Dao
2.Children who leave home New Year
离家的人儿回家过年
Li Jia De Ren Er Hui Jia Guo Nian
3.Harvest year
丰收年
Feng Shou Nian
4.Great New Year / New Year Congratulations to everyone
大拜年/恭喜大家过新年
Da Bai Nian / Gong Xi Da Jia Guo Xin Nian
5.Sound blessing
声声祝福
Sheng Sheng Zhu Fu
6.Ancestors first
祭祖先
Ji Zu Xian
7.Another year of fun
开心又一年
Kai Xin You Yi Nian
8.Happy
大团圆
Da Tuan Yuan
9.Raising the New Year joy
喜乐扬起新年到
Xi Le Yang Qi Xin Nian Dao
10.Winter jasmine
迎春花
Ying Chun Hua
11.Happy New Year
新年快乐
Xin Nian Kuai Le
12.Jubilant
喜气洋洋
Xi Qi Yang Yang
13.New Radiant
新年喜洋洋
Xin Nian Xi Yang Yang
14.Good Spring
好春天
Hao Chun Tian
15.Man Ting Fang of the spring
大地回春满庭芳
Da Di Hui Chun Man Ting Fang
16.Say goodbye to the old year
挥别旧岁
Hui Bie Jiu Sui
17.Italy wins luck
万事胜胜意
Wan Shi Sheng Sheng Yi
18.Good bully
好事样样来
Hao Shi Yang Yang Lai
19.Little New Year's card
小小贺年片
Xiao Xiao He Nian Pian
20.Thousands of miles into town on Finance
日进千乡万里财
Ri Jin Qian Xiang Wan Li Cai
21.Qi Sin New Year
八仙齐拜年
Ba Xian Qi Bai Nian
22.Valentine's New Year
情人拜年
Qing Ren Bai Nian
23.Nothing but
事事如愿
Shi Shi Ru Yuan

40 Timi Zhuo Music Albums

Feng Shou Nian(丰收年)
Harvest year
2010-12-27
Feng Shou Nian(丰收年)
Hao Chun Tian(好春天)
Good Spring
2008-12-8
Hao Chun Tian(好春天)
Gong Xi Fa Cai(恭喜发财)
Gong Xi Fa Cai(恭喜发财)
Wo De Yan Lei Bu Wei Ni Shuo Huang(我的眼泪不为你说谎)
Wo De Yan Lei Bu Wei Ni Shuo Huang(我的眼泪不为你说谎)
Chun Yu(春语)
Chun Yu(春语)
Huai Nian Jin Qu(怀念金曲)
Miss golden
2002-10-15
Huai Nian Jin Qu(怀念金曲)
Lian Lian Feng Qing(恋恋风情)
Lian Lian Feng Qing(恋恋风情)
Shao Nv Xin Shi(少女心事)
Young mind
2002-8-12
Shao Nv Xin Shi(少女心事)
Xin Lian(心恋)
Love Heart
2002-2-12
Xin Lian(心恋)
Chang Xiang Yi(长相依)
Chang Xiang Yi(长相依)
Hu Die Qing Shi i(蝴蝶情事i)
Hu Die Qing Shi i(蝴蝶情事i)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com