• Zhao Wei

  •  Zhao Wei  (赵薇)
  • 13 Music Albums
  • 87 Songs

87 Zhao Wei Songs

1.Garden party
游园会
You Yuan Hui
2.Became separated
走散
Zou San
3.Boss
老板娘
Lao Ban Niang
4.Mulan Hong
木兰香
Mu Lan Xiang
5.Time stopped
时间停了
Shi Jian Ting Le
6.Wake
觉醒
Jue Xing
7.happiness
happiness
happiness
8.Magic and fantasy
幻与幻想
Huan Yu Huan Xiang
9.Auteur
大导演
Da Dao Yan
10.Jiang Chengzai
江城子
Jiang Cheng Zi
11.Thank you ever loved me
谢谢你曾经爱过我
Xie Xie Ni Ceng Jing Ai Guo Wo
12.Old toys
旧玩具
Jiu Wan Ju
13.morning love
morning love
morning love
14.Big City, Small Love
大城小恋
Da Cheng Xiao Lian
15.Butterfly

Die
16.Love yourself some more
多爱自己一些
Duo Ai Zi Ji Yi Xie
17.Leaves of worship
树叶的崇拜
Shu Ye De Chong Bai
18.Bee
小蜜蜂
Xiao Mi Feng
19.Afraid
不怕
Bu Pa
20.Angel Suitcase
天使旅行箱
Tian Shi Lv Xing Xiang
21.Just love
恰恰爱
Qia Qia Ai
22.Song of the pain
痛苦之歌
Tong Ku Zhi Ge
23.Affection should be laughing at me
多情应笑我
Duo Qing Ying Xiao Wo

13 Zhao Wei Music Albums

Wo Men Dou Shi Da Dao Yan(我们都是大导演)
Wo Men Dou Shi Da Dao Yan(我们都是大导演)
Da Dao Yan(大导演)
Auteur
2009-8-1
Da Dao Yan(大导演)
Xie Xie Ni Ceng Jing Ai Guo Wo(谢谢你曾经爱过我)
Xie Xie Ni Ceng Jing Ai Guo Wo(谢谢你曾经爱过我)
Tian Shi Lv Xing Xiang(天使旅行箱)
Tian Shi Lv Xing Xiang(天使旅行箱)
double Shuang(double 双)
double double
2005-7-22
double Shuang(double 双)
Piao(飘)
Float
2004-12-11
Piao(飘)
You Yi Ge Gu Niang(有一个姑娘)
A girl
2002-4-1
You Yi Ge Gu Niang(有一个姑娘)
You Ge Xiao Gu Niang(有个小姑娘)
You Ge Xiao Gu Niang(有个小姑娘)
Zui Hou Yi Ci Fen Shou(最后一次分手)
Last break
2001-1-1
Zui Hou Yi Ci Fen Shou(最后一次分手)
Xiao Yan Zi(小燕子)
Swallow
1999-12-24
Xiao Yan Zi(小燕子)
Ai Qing Da Mo Zhou(爱情大魔咒)
Ai Qing Da Mo Zhou(爱情大魔咒)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com