• Alex Fong

  •  Fang Li Shen  (方力申)
  • 16 Music Albums
  • 87 Songs

87 Alex Fong Songs

1.Whole life
一生一世
Yi Sheng Yi Shi
2.Flapping Butterfly
扑翼蝴蝶
Pu Yi Hu Die
3.Love for Love
爱情年华
Ai Qing Nian Hua
4.Zhongyi a friend
钟意了知己
Zhong Yi Le Zhi Ji
5.Cantonese
广东话
Guang Dong Hua
6.Strange set
怪异集
Guai Yi Ji
7.Bored cute
烦得可爱
Fan De Ke Ai
8.Hurriedly
匆匆
Cong Cong
9.Memory
记忆
Ji Yi
10.May fall in love with you
可能爱上你
Ke Neng Ai Shang Ni
11.Seven
七年
Qi Nian
12.Radius
方圆
Fang Yuan
13.Days with the ground
天同地
Tian Tong Di
14.Fragile stone
脆弱的石头
Cui Ruo De Shi Tou
15.Bad good lover
坏的好情人
Huai De Hao Qing Ren
16.Whether
有无
You Wu
17.Queen
皇后
Huang Hou
18.Close to right. Affectionate wrong
亲近对.亲热错
Qin Jin Dui . Qin Re Cuo
19.Between warm and cool
冷静热情之间
Leng Jing Re Qing Zhi Jian
20.You can do anything
你什么都可以
Ni Shen Me Dou Ke Yi
21.Stone
石像
Shi Xiang
22.Good to go
好走
Hao Zou
23.Password
密码
Mi Ma

16 Alex Fong Music Albums

move on...(move on...)
move on ...
2010-11-18
move on...(move on...)
Qi Nian(七年)
Seven
2009-8-26
Qi Nian(七年)
love best Zui Ai Qing Ge Ji(love best 最爱情歌集)
love best Zui Ai Qing Ge Ji(love best 最爱情歌集)
love 08 Qing Ge Ji(love 08情歌集)
love 08 Qing Ge Ji(love 08情歌集)
Wo De Zui Ai(我的最爱)
Favorites
2008-3-20
Wo De Zui Ai(我的最爱)
Zai Ni Yao Yuan De Fu Jin(在你遥远的附近)
Zai Ni Yao Yuan De Fu Jin(在你遥远的附近)
be good(be good)
be good
2005-5-27
be good(be good)
Jia Zhou Hong 90311 Tuan Huo Yin Yue Hui(加州红90311团火音乐会)
Jia Zhou Hong 90311 Tuan Huo Yin Yue Hui(加州红90311团火音乐会)
never walk alone(never walk alone)
never walk alone(never walk alone)
never walk again(never walk again)
never walk again(never walk again)
true(true)
true
2003-10-1
true(true)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com