• Ivana Wong

  •  Wang Wan Zhi  (王菀之)
  • 11 Music Albums
  • 66 Songs

66 Ivana Wong Songs

1.Vista
柳暗花明
Liu An Hua Ming
2.Avatar remember ii
分身记ii
Fen Shen Ji ii
3.musical battle
musical battle
musical battle
4.Zu contrast
祖与之
Zu Yu Zhi
5.Act II Overture
第二幕序曲
Di Er Mu Xu Qu
6.Falsetto voice over
假声配音员
Jia Sheng Pei Yin Yuan
7.Dissolve
解散
Jie San
8.Avatar remember
分身记
Fen Shen Ji
9.Voice-over stage
画外音舞台
Hua Wai Yin Wu Tai
10.Human umbrella
伞下人
San Xia Ren
11.Curtain call
谢幕
Xie Mu
12.Toxic grain sugar
粒糖有毒
Li Tang You Du
13.Lost Art
迷失艺术
Mi Shi Yi Shu
14.Song of low-tech
低科技之歌
Di Ke Ji Zhi Ge
15.The moon thing
月亮事
Yue Liang Shi
16.Small Reunion
小团圆
Xiao Tuan Yuan
17.She threw a match
她扔了根火柴
Ta Reng Le Gen Huo Chai
18.I do not intend to tears
我不打算流眼泪
Wo Bu Da Suan Liu Yan Lei
19.Remember Remember
记住记住
Ji Zhu Ji Zhu
20.Big Ben
大笨钟
Da Ben Zhong
21.Moon said,
月亮说
Yue Liang Shuo
22.Wolf
狼来了
Lang Lai Le
23.Glass color
玻璃色
Bo Li Se

11 Ivana Wong Music Albums

Liu An Hua Ming(柳暗花明)
Vista
2011-3-7
Liu An Hua Ming(柳暗花明)
Ke Di Fu Yin Yue Ju(柯迪夫音乐剧)
Ke Di Fu Yin Yue Ju(柯迪夫音乐剧)
Ke Di Fu(柯迪夫)
Kedi Fu
2010-7-2
Ke Di Fu(柯迪夫)
on wings of time(on wings of time)
on wings of time(on wings of time)
Wo Lai Zi Huo Xing Yan Chang Hui live 08(我来自火星演唱会live 08)
Wo Lai Zi Huo Xing Yan Chang Hui live 08(我来自火星演唱会live 08)
infinity journey(infinity journey)
infinity journey(infinity journey)
moov live Wang Wan Zhi(moov live 王菀之)
moov live Wang Wan Zhi(moov live 王菀之)
Shou Zhang Guo Yu Chuang Zuo Zhuan Ji(首张国语创作专辑)
Shou Zhang Guo Yu Chuang Zuo Zhuan Ji(首张国语创作专辑)
Wang Wan Zhi(王菀之)
Ivana Wong
2007-12-1
Wang Wan Zhi(王菀之)
Wang Wan Zhi ivana Shou Zhang Guo Yu Chuang Zuo Zhuan Ji(王菀之ivana首张国语创作专辑)
Wang Wan Zhi ivana Shou Zhang Guo Yu Chuang Zuo Zhuan Ji(王菀之ivana首张国语创作专辑)
Ke Di Fu single cd(柯廸夫 single cd)
Ke Di Fu single cd(柯廸夫 single cd)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com