• Wang Rong

  •  Wang Rong  (王蓉)
  • 9 Music Albums
  • 40 Songs

40 Wang Rong Songs

1.Love whether patriotic
爱爱不爱
Ai Ai Bu Ai
2.Change Face
变变脸
Bian Bian Lian
3.To hug
要抱抱
Yao Bao Bao
4.Double
加倍
Jia Bei
5.i am sorry
i am sorry
i am sorry
6.Hibiscus brother in law
芙蓉姐夫
Fu Rong Jie Fu
7.What are you doing girl
女孩你在做什么
Nv Hai Ni Zai Zuo Shen Me
8.I am a good example of learning from Lei Feng
我学雷锋好榜样
Wo Xue Lei Feng Hao Bang Yang
9.Much love
多爱
Duo Ai
10.Invincible
天下无敌
Tian Xia Wu Di
11.I'm not beautiful
我不是美女
Wo Bu Shi Mei Nv
12.Boiled fish
水煮鱼
Shui Zhu Yu
13.Love like gods
爱似神仙
Ai Si Shen Xian
14.Oh
哎呀
Ai Ya
15.Mom and Dad
爸爸妈妈
Ba Ba Ma Ma
16.Sometimes lonely
有时候寂寞
You Shi Hou Ji Mo
17.Rain clouds do not know that
云不知道雨知道
Yun Bu Zhi Dao Yu Zhi Dao
18.charlie charlie
charlie charlie
charlie charlie
19.Battle
开战
Kai Zhan
20.Blind alley
此路不通
Ci Lu Bu Tong
21.About in the winter
大约在冬季
Da Yue Zai Dong Ji
22.I'm not Huang Rong
我不是黄蓉
Wo Bu Shi Huang Rong
23.Hunter
猎人
Lie Ren

9 Wang Rong Music Albums

Ai Ai Bu Ai(爱爱不爱)
Ai Ai Bu Ai(爱爱不爱)
Yao Bao Bao(要抱抱)
To hug
2009-11-19
Yao Bao Bao(要抱抱)
Da Guo Ka(大国咖)
Da Guo Ka(大国咖)
Jia Bei(加倍)
Double
2007-1-15
Jia Bei(加倍)
Fu Rong Jie Fu(芙蓉姐夫)
Fu Rong Jie Fu(芙蓉姐夫)
Duo Ai(多爱)
Much love
2005-6-3
Duo Ai(多爱)
Ceng Jing De Ge Xi Lie 5(曾经的歌系列5)
Ceng Jing De Ge Xi Lie 5(曾经的歌系列5)
Wo Bu Shi Huang Rong(我不是黄蓉)
Wo Bu Shi Huang Rong(我不是黄蓉)
Fei Xiang Fei Fei Xiang(非想非非想)
Fei Xiang Fei Fei Xiang(非想非非想)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com