• Tian Zhen

  •  Tian Zhen  (田震)
  • 22 Music Albums
  • 68 Songs

68 Tian Zhen Songs

1.Love, such as rainbow
爱如彩虹
Ai Ru Cai Hong
2.Thaw
解冻
Jie Dong
3.Dream dependency
梦里相依
Meng Li Xiang Yi
4.Countercurrent
逆流
Ni Liu
5.Ji Yi
祭忆
Ji Yi
6.38.5 ℃
38.5℃
38.5℃
7.Looking back
回望
Hui Wang
8.Sunrise
日出
Ri Chu
9.When you say nothing
尽在不言中
Jin Zai Bu Yan Zhong
10.The enjoyment of playing
玩儿个痛快
Wan Er Ge Tong Kuai
11.Ice
冷艳
Leng Yan
12.Back and gone back to again and again
回来又去,去了又回
Hui Lai You Qu , Qu Le You Hui
13.The birds are still flying in the rain
雨中的鸟依然在飞
Yu Zhong De Niao Yi Ran Zai Fei
14.hi ah
hi 呀
hi Ya
15.Lighter
打火机
Da Huo Ji
16.Rose Tears
玫瑰泪
Mei Gui Lei
17.Understand
明白
Ming Bai
18.You're not with me tonight to go home
今夜你是不是陪我回家
Jin Ye Ni Shi Bu Shi Pei Wo Hui Jia
19.I know
我知道
Wo Zhi Dao
20.Share
分享
Fen Xiang
21.Getaway
逍遥游
Xiao Yao You
22.Aibuhouhui
爱不后悔
Ai Bu Hou Hui
23.Dream of generations to come home
千秋家国梦
Qian Qiu Jia Guo Meng

22 Tian Zhen Music Albums

Ai Ru Cai Hong(爱如彩虹)
Ai Ru Cai Hong(爱如彩虹)
Gan Bei , Tian Zhen(干杯,田震)
Gan Bei , Tian Zhen(干杯,田震)
38.5℃(38.5℃)
38.5 ℃
2005-6-15
38.5℃(38.5℃)
Tian Zhen Er Shi Shi Ji Zhong Hua Ge Tan Ming Ren Bai Ji Zhen Cang Ban(田震二十世纪中华歌坛名人百集珍藏版)
Tian Zhen Er Shi Shi Ji Zhong Hua Ge Tan Ming Ren Bai Ji Zhen Cang Ban(田震二十世纪中华歌坛名人百集珍藏版)
Yu Zhong De Niao Yi Ran Zai Fei(雨中的鸟依然在飞)
Yu Zhong De Niao Yi Ran Zai Fei(雨中的鸟依然在飞)
Bai Lan Ge(白兰鸽)
Bai Lan Ge(白兰鸽)
Shui Yin Yuan(水姻缘)
Night stand
2001-1-1
Shui Yin Yuan(水姻缘)
Qian Qiu Jia Guo Meng(千秋家国梦)
Qian Qiu Jia Guo Meng(千秋家国梦)
Zhen Han(震撼)
Shock
2000-2-1
Zhen Han(震撼)
Kao Jin Wo(靠近我)
Near me
2000-1-1
Kao Jin Wo(靠近我)
20 Shi Ji Zhong Hua Ge Tan Ming Ren Bai Ji Zhen Cang Ban(20世纪中华歌坛名人百集珍藏版)
20 Shi Ji Zhong Hua Ge Tan Ming Ren Bai Ji Zhen Cang Ban(20世纪中华歌坛名人百集珍藏版)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com