Tan Jing - Music, Songs, Albums
  • Tan Jing

  •  Tan Jing  (谭晶)
  • 26 Music Albums
  • 107 Songs

107 Tan Jing Songs

1.Riding Alone for Thousands of Miles
千里走单骑
Qian Li Zou Dan Qi
2.More vivid banner
旗帜更鲜艳
Qi Zhi Geng Xian Yan
3.Babel's Road
通天的道
Tong Tian De Dao
4.Do not say
不说
Bu Shuo
5.Together more exciting
一起来更精彩
Yi Qi Lai Geng Jing Cai
6.Summer Palace
颐和园
Yi He Yuan
7.Thanksgiving motherland
感恩祖国
Gan En Zu Guo
8.Qinghai-Tibet Plateau
青藏高原
Qing Cang Gao Yuan
9.Drinking Song
酒歌
Jiu Ge
10.Nung
但愿人长久
Dan Yuan Ren Chang Jiu
11.Symphony Harmony
和谐交响
He Xie Jiao Xiang
12.Great Wall
长城
Chang Cheng
13.My country
我的祖国
Wo De Zu Guo
14.Silk Road
丝绸之路
Si Chou Zhi Lu
15.Repay
报答
Bao Da
16.Long live the motherland
祖国万岁
Zu Guo Wan Sui
17.Much love
远情
Yuan Qing
18.Long Man
龙文
Long Wen
19.Journey of the heart
心的旅程
Xin De Lv Cheng
20.Yellow Crane Tower
黄鹤楼
Huang He Lou
21.Tuberose
夜来香
Ye Lai Xiang
22.Lung uplink
垄上行
Long Shang Xing
23.Qingshenyizhang
情深谊长
Qing Shen Yi Chang

26 Tan Jing Music Albums

Guan Yun Chang Zhu Ti Ge(关云长主题歌)
Guan Yun Chang Zhu Ti Ge(关云长主题歌)
2011 Chun Jie Lian Huan Wan Hui Ge Qu Lei Jie Mu Ji Jin(2011春节联欢晚会歌曲类节目集锦)
2011 Chun Jie Lian Huan Wan Hui Ge Qu Lei Jie Mu Ji Jin(2011春节联欢晚会歌曲类节目集锦)
Tong Tian De Dao(通天的道)
Babel's Road
2011-2-1
Tong Tian De Dao(通天的道)
Dian Ying Zhao Shi Gu Er Zhu Ti Qu(电影赵氏孤儿主题曲)
Dian Ying Zhao Shi Gu Er Zhu Ti Qu(电影赵氏孤儿主题曲)
Guang Zhou 2010 Nian Ya Yun Hui Huo Jiang Jin Qu(广州2010年亚运会获奖金曲)
Guang Zhou 2010 Nian Ya Yun Hui Huo Jiang Jin Qu(广州2010年亚运会获奖金曲)
Bei Jing Wen Wu Sheng Yin Biao Qian(北京文物声音标签)
Bei Jing Wen Wu Sheng Yin Biao Qian(北京文物声音标签)
Zhong Guo 2010 Nian Shang Hai Shi Bo Hui Hui Ge Zheng Ji(中国2010年上海世博会会歌征集)
Zhong Guo 2010 Nian Shang Hai Shi Bo Hui Hui Ge Zheng Ji(中国2010年上海世博会会歌征集)
Chang Cheng Du Chang Yin Yue Hui(长城独唱音乐会)
Chang Cheng Du Chang Yin Yue Hui(长城独唱音乐会)
Wei Zu Guo Zhu Fu - Chang Cheng Du Chang Yin Yue Hui(为祖国祝福-长城独唱音乐会)
Wei Zu Guo Zhu Fu - Chang Cheng Du Chang Yin Yue Hui(为祖国祝福-长城独唱音乐会)
Xin De Lv Cheng(心的旅程)
Xin De Lv Cheng(心的旅程)
Bei Jing 2008 Nian Ao Yun Hui Ge Qu Zhuan Ji Tan Jing Ban(北京2008年奥运会歌曲专辑谭晶版)
Bei Jing 2008 Nian Ao Yun Hui Ge Qu Zhuan Ji Tan Jing Ban(北京2008年奥运会歌曲专辑谭晶版)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com