• Meng Tingwei

  •  Meng Ting Wei  (孟庭苇)
  • 24 Music Albums
  • 174 Songs

174 Meng Tingwei Songs

1.Courage to say love
勇敢说出爱
Yong Gan Shuo Chu Ai
2.Float

Piao
3.Shy Rose knocked in open static
羞答答的玫瑰静敲敲地开
Xiu Da Da De Mei Gui Jing Qiao Qiao Di Kai
4.To Taipei to see the rain in winter
冬季来台北看雨
Dong Ji Lai Tai Bei Kan Yu
5.Delonix
凤凰木
Feng Huang Mu
6.I heard a piece of marine remote
听说远方有片海洋
Ting Shuo Yuan Fang You Pian Hai Yang
7.Amber
琥珀
Hu Po
8.Safflower
红花
Hong Hua
9.When you want to know who alone
孤独时候你想谁呢
Gu Du Shi Hou Ni Xiang Shui Ne
10.River slowly quiet life
静静的生命慢慢的河
Jing Jing De Sheng Ming Man Man De He
11.Accompaniment
伴奏版
Ban Zou Ban
12.Lute version
琵琶演奏版
Pi Pa Yan Zou Ban
13.Heart Sutra
心经
Xin Jing
14.Day following the day to think of you
日以继日的想你
Ri Yi Ji Ri De Xiang Ni
15.Too sad love
心痛得最爱
Xin Tong De Zui Ai
16.In fact, I care about you or some
其实我还是有些在乎你
Qi Shi Wo Hai Shi You Xie Zai Hu Ni
17.You see your face of the moon
你看你月亮的脸
Ni Kan Ni Yue Liang De Lian
18.Light Guide
光明指引
Guang Ming Zhi Yin
19.Amitabha obsession
念念不忘阿弥陀
Nian Nian Bu Wang A Mi Tuo
20.Amitabha meet
遇见阿弥陀
Yu Jian A Mi Tuo
21.Remembrance
忆念
Yi Nian
22.Amitabha Prayer
祈请阿弥陀
Qi Qing A Mi Tuo
23.Brave New World
美丽新世界
Mei Li Xin Shi Jie

24 Meng Tingwei Music Albums

Meng Ting Wei De Yan Xia(孟庭苇的炎夏)
Meng Ting Wei De Yan Xia(孟庭苇的炎夏)
Guo Yu Jing Dian 101(国语经典101)
Guo Yu Jing Dian 101(国语经典101)
Hong Hua(红花)
Safflower
2005-1-8
Hong Hua(红花)
Meng Ting Wei Guo Yu Zhen Jing Dian(孟庭苇国语真经典)
Meng Ting Wei Guo Yu Zhen Jing Dian(孟庭苇国语真经典)
Xin Jing(心经)
Heart Sutra
2003-1-21
Xin Jing(心经)
Lang Man Jing Xuan(浪漫精选)
Lang Man Jing Xuan(浪漫精选)
A Mi Tuo Fo(阿弥陀佛)
Amitabha
2001-11-1
A Mi Tuo Fo(阿弥陀佛)
Ai Dao Shi Yan Wen(爱到史艳文)
Ai Dao Shi Yan Wen(爱到史艳文)
Zi Dan Zi Chang(自弹自唱)
Sing
1999-10-1
Zi Dan Zi Chang(自弹自唱)
Lian Ren(恋人)
Sweetheart
1998-11-30
Lian Ren(恋人)
Gai Bian vol.2(改变vol.2)
Change vol.2
1998-10-1
Gai Bian vol.2(改变vol.2)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com