• Sandy

  •  Lin Yi Lian  (林忆莲)
  • 72 Music Albums
  • 315 Songs

315 Sandy Songs

1.City Centre
都市心
Du Shi Xin
2.Dream
梦了
Meng Le
3.Then do not care
再不在乎
Zai Bu Zai Hu
4.Playmate
玩伴
Wan Ban
5.To Do
要不要
Yao Bu Yao
6.Break
断线
Duan Xian
7.Motto
箴言
Zhen Yan
8.Days
日子
Ri Zi
9.South wind
南方的风
Nan Fang De Feng
10.Let go
放开手
Fang Kai Shou
11.I believe
相信
Xiang Xin
12.Face to face
面对面
Mian Dui Mian
13.Lied
词不达意
Ci Bu Da Yi
14.Respiratory
呼吸
Hu Xi
15.A man
一个人
Yi Ge Ren
16.Grey's escape + Non-love is not + Renewable Love + a hurry
灰色的逃脱+非爱不可+再生恋+匆匆
Hui Se De Tao Tuo + Fei Ai Bu Ke + Zai Sheng Lian + Cong Cong
17.Check it out
看吧
Kan Ba
18.When love turns the past
当爱己成往事
Dang Ai Ji Cheng Wang Shi
19.A Traveller
夜行人
Ye Xing Ren
20.incomplete
incomplete
incomplete
21.After no results
没结果之后
Mei Jie Guo Zhi Hou
22.Had a dream the night
夜有所梦
Ye You Suo Meng
23.This is a time of innocence
时光本是无罪
Shi Guang Ben Shi Wu Zui

72 Sandy Music Albums

love Guo Yu Qing Ge Ji(love 国语情歌集)
love Guo Yu Qing Ge Ji(love 国语情歌集)
Yi Lian live(忆莲live)
Sandy live
2008-2-27
Yi Lian live(忆莲live)
Yi Lian live 07(忆莲 live 07)
Sandy live 07
2008-2-27
Yi Lian live 07(忆莲 live 07)
Fei Zhu Da Yi Lian(非主打忆莲)
Fei Zhu Da Yi Lian(非主打忆莲)
Shui Zai Qiu Tian Jian Dao Wo De Xin(谁在秋天捡到我的心)
Shui Zai Qiu Tian Jian Dao Wo De Xin(谁在秋天捡到我的心)
Hu Xi(呼吸)
Respiratory
2006-8-25
Hu Xi(呼吸)
Hui Yi Lian Lian(回忆莲莲)
Hui Yi Lian Lian(回忆莲莲)
Kan Ba ! honnba(看吧! honnba)
Kan Ba ! honnba(看吧! honnba)
Ye Se Wu Bian Yan Chang Hui 2005(夜色无边演唱会2005)
Ye Se Wu Bian Yan Chang Hui 2005(夜色无边演唱会2005)
Sheng Fang Yi Lian(盛放忆莲)
Sandy bloom
2005-11-18
Sheng Fang Yi Lian(盛放忆莲)
Ben Se(本色)
Character
2005-11-10
Ben Se(本色)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com