Small Shenyang (Xiao Shen Yang) - Music, Songs, Albums
  • Small Shenyang

  •  Xiao Shen Yang  (小沈阳)
  • 5 Music Albums
  • 12 Songs

12 Small Shenyang Songs

1.Should be good
都要好好的
Dou Yao Hao Hao De
2.Ah lakes, rivers and lakes
江湖啊,江湖
Jiang Hu A , Jiang Hu
3.Laughing rivers and lakes
大笑江湖
Da Xiao Jiang Hu
4.Exhilaration
不亦乐乎
Bu Yi Le Hu
5.Northeast girls
东北姑娘
Dong Bei Gu Niang
6.Why
为什么呢
Wei Shen Me Ne
7.Sea
大海
Da Hai
8.I called the Little Shenyang
我叫小沈阳
Wo Jiao Xiao Shen Yang
9.Love is you and me
爱是你我
Ai Shi Ni Wo
10.My good brother
我的好兄弟
Wo De Hao Xiong Di
11.I'm just a legend
我只是个传说
Wo Zhi Shi Ge Chuan Shuo
12.America the beautiful
美了美了
Mei Le Mei Le

5 Small Shenyang Music Albums

Dou Yao Hao Hao De(都要好好的)
Dou Yao Hao Hao De(都要好好的)
Dian Ying Da Xiao Jiang Hu(电影大笑江湖)
Dian Ying Da Xiao Jiang Hu(电影大笑江湖)
Da Xiao Jiang Hu Zhu Ti Qu(大笑江湖主题曲)
Da Xiao Jiang Hu Zhu Ti Qu(大笑江湖主题曲)
Wo Zhi Shi Ge Chuan Shuo(我只是个传说)
Wo Zhi Shi Ge Chuan Shuo(我只是个传说)
Mei Le Mei Le(美了美了)
Mei Le Mei Le(美了美了)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com