• Han Bo Yi

  •  Han Bao Yi  (韩宝仪)
  • 12 Music Albums
  • 117 Songs

117 Han Bo Yi Songs

1.All the best
事事如意
Shi Shi Ru Yi
2.Red couplets
春联红
Chun Lian Hong
3.Spring brings warmth
春天带来了温暖
Chun Tian Dai Lai Le Wen Nuan
4.Lang married a wishful New Year
新春嫁个如意郎
Xin Chun Jia Ge Ru Yi Lang
5.Plenty of money luck
财源广进运气好
Cai Yuan Guang Jin Yun Qi Hao
6.Wealth came to my house
财神来到我家门
Cai Shen Lai Dao Wo Jia Men
7.Wish you all a Happy New Year
恭祝大家新年好
Gong Zhu Da Jia Xin Nian Hao
8.God of wealth is welcome
迎财神接财神
Ying Cai Shen Jie Cai Shen
9.See also 秋莲
又见秋莲
You Jian Qiu Lian
10.Mochizuki afraid reunion
望月怕团圆
Wang Yue Pa Tuan Yuan
11.Lilac
丁香花
Ding Xiang Hua
12.Lang would like to marry a Han family
愿嫁汉家郎
Yuan Jia Han Jia Lang
13.A small smile
一个小微笑
Yi Ge Xiao Wei Xiao
14.Love is like a shooting star
爱情像流星
Ai Qing Xiang Liu Xing
15.Silly little sister
痴心小妹
Chi Xin Xiao Mei
16.But you
除了你
Chu Le Ni
17.Wrong love song
错误的恋曲
Cuo Wu De Lian Qu
18.Dancers tear
舞女泪
Wu Nv Lei
19.Snow League
雪山盟
Xue Shan Meng
20.Money! Come and gone
钱!来去匆匆
Qian ! Lai Qu Cong Cong
21.Tearful parting
含泪的别离
Han Lei De Bie Li
22.Dew children
露珠儿
Lu Zhu Er
23.Back bride
背新娘
Bei Xin Niang

12 Han Bo Yi Music Albums

Long Feng Shuang Fei He Xin Nian(龙凤双飞贺新年)
Long Feng Shuang Fei He Xin Nian(龙凤双飞贺新年)
Yi Ge Xiao Wei Xiao(一个小微笑)
Yi Ge Xiao Wei Xiao(一个小微笑)
You Jian Bao Yi(又见宝仪)
You Jian Bao Yi(又见宝仪)
Han Dong Wang Chun Feng(寒冬望春风)
Han Dong Wang Chun Feng(寒冬望春风)
Qing Ren De Yan Lei(情人的眼泪)
Lover's Tears
2002-11-1
Qing Ren De Yan Lei(情人的眼泪)
Fen Hong Se De Hui Yi(粉红色的回忆)
Fen Hong Se De Hui Yi(粉红色的回忆)
Guo Yu Dian Ge Ji(国语点歌集)
Guo Yu Dian Ge Ji(国语点歌集)
Rou Qing Ji Pin(柔情极品)
Rou Qing Ji Pin(柔情极品)
Chi Xin De Xiao Mei(痴心的小妹)
Chi Xin De Xiao Mei(痴心的小妹)
Han Bao Yi(韩宝仪)
Han Bao Yi(韩宝仪)
Han Bao Yi Huai Jiu Zhuan Ji(韩宝仪怀旧专辑)
Han Bao Yi Huai Jiu Zhuan Ji(韩宝仪怀旧专辑)
Wang Ri Qing Huai(往日情怀)
Wang Ri Qing Huai(往日情怀)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com