• Cheer Chen

  •  Chen Qi Zhen  (陈绮贞)
  • 16 Music Albums
  • 81 Songs

81 Cheer Chen Songs

1.Every day is a practice
每天都是一种练习
Mei Tian Dou Shi Yi Zhong Lian Xi
2.Hand prophecy
手的预言
Shou De Yu Yan
3.Stubborn triumph of love
倔强爱情的胜利
Jue Jiang Ai Qing De Sheng Li
4.A song so you can take back
一首歌,让你带回去
Yi Shou Ge , Rang Ni Dai Hui Qu
5.Violently
狂恋
Kuang Lian
6.Go to England next week
下个星期去英国
Xia Ge Xing Qi Qu Ying Guo
7.Flying losers
失败者的飞翔
Shi Bai Zhe De Fei Xiang
8.Firework
烟火
Yan Huo
9.Sun
太阳
Tai Yang
10.Distance
距离
Ju Li
11.Fish

Yu
12.Actress
女明星
Nv Ming Xing
13.Westerly, then
西风的话
Xi Feng De Hua
14.Farewell
送别
Song Bie
15.80% of the perfect day
80%完美的日子
80% Wan Mei De Ri Zi
16.Decay
腐朽
Fu Xiu
17.The initial starting point
最初的起点
Zui Chu De Qi Dian
18.self
self
self
19.The surface of the peace
表面的和平
Biao Mian De He Ping
20.Quiet life
静静的生活
Jing Jing De Sheng Huo
21.Flowers attitude
花的姿态
Hua De Zi Tai
22.Fabulous Adventure
华丽的冒险
Hua Li De Mao Xian
23.Too much
太多
Tai Duo

16 Cheer Chen Music Albums

Tai Yang : Xun Hui Yan Chang Hui immortal tour(太阳:巡回演唱会 immortal tour)
Tai Yang : Xun Hui Yan Chang Hui immortal tour(太阳:巡回演唱会 immortal tour)
Qing Ge 101(情歌101)
Qing Ge 101(情歌101)
Tai Yang(太阳)
Sun
2009-1-22
Tai Yang(太阳)
Hua De Zi Tai(花的姿态)
Hua De Zi Tai(花的姿态)
Kuai Le の Xia Tian(快乐の夏天)
Kuai Le の Xia Tian(快乐の夏天)
Hua Li De Mao Xian(华丽的冒险)
Hua Li De Mao Xian(华丽的冒险)
after 17(after 17)
after 17
2004-12-31
after 17(after 17)
Gun Shi Xiang Gang Huang Jin Shi Nian - Chen Qi Zhen Jing Xuan(滚石香港黄金十年-陈绮贞精选)
Gun Shi Xiang Gang Huang Jin Shi Nian - Chen Qi Zhen Jing Xuan(滚石香港黄金十年-陈绮贞精选)
Gun Shi Xiang Gang Huang Jin Shi Nian Chen Qi Zhen Jing Xuan(滚石香港黄金十年陈绮贞精选)
Gun Shi Xiang Gang Huang Jin Shi Nian Chen Qi Zhen Jing Xuan(滚石香港黄金十年陈绮贞精选)
gioupies(gioupies)
gioupies
2002-10-1
gioupies(gioupies)
groupies Ji Ta Shou(groupies吉他手)
groupies Ji Ta Shou(groupies吉他手)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com