• Tsai Chin

  •  Cai Qin  (蔡琴)
  • 73 Music Albums
  • 344 Songs

344 Tsai Chin Songs

1.Like a Dream
如梦令
Ru Meng Ling
2.Colorado Night
科罗拉多之夜
Ke Luo La Duo Zhi Ye
3.My family is so cute
我的家庭真可爱
Wo De Jia Ting Zhen Ke Ai
4.Spring Song
春光曲
Chun Guang Qu
5.I've been here
我曾经来过
Wo Ceng Jing Lai Guo
6.Township Love
恋乡
Lian Xiang
7.Flower pin lead wire needle
花针引线线穿针
Hua Zhen Yin Xian Xian Chuan Zhen
8.Kangding Love Song + Youth Dance
康定情歌+青春舞曲
Kang Ding Qing Ge + Qing Chun Wu Qu
9.Flowers several times when
几度花落时
Ji Du Hua Luo Shi
10.Lovely rose
可爱的一朵玫瑰花
Ke Ai De Yi Duo Mei Gui Hua
11.Crescent moon
弯弯的月亮
Wan Wan De Yue Liang
12.In that distant place
在那遥远的地方
Zai Na Yao Yuan De Di Fang
13.Moving Westward
走西口
Zou Xi Kou
14.Aobaoxianghui
敖包相会
Ao Bao Xiang Hui
15.Singing and smiling
歌声与微笑
Ge Sheng Yu Wei Xiao
16.Jasmine
茉莉花
Mo Li Hua
17.Kangding Love Song
康定情歌
Kang Ding Qing Ge
18.Infatuation a world
痴情一世人
Chi Qing Yi Shi Ren
19.Moon roof
天台的月光
Tian Tai De Yue Guang
20.Affection
示爱
Shi Ai
21.Roselle
洛神
Luo Shen
22.Love you too strong
爱你太浓
Ai Ni Tai Nong
23.After estrus
动情以后
Dong Qing Yi Hou

73 Tsai Chin Music Albums

Qing Ru · Cai Qin(情如·蔡琴)
Qing Ru · Cai Qin(情如·蔡琴)
Ru Meng Ling(如梦令)
Like a Dream
2010-4-9
Ru Meng Ling(如梦令)
Qing Shi Yong Bu Bian(情是永不变)
Qing Shi Yong Bu Bian(情是永不变)
Jing Dian Cai Qin vol.2(经典蔡琴 vol.2)
Jing Dian Cai Qin vol.2(经典蔡琴 vol.2)
Cai Qin Chuan Qi Qia Si Ni De Wen Rou(蔡琴传奇恰似你的温柔)
Cai Qin Chuan Qi Qia Si Ni De Wen Rou(蔡琴传奇恰似你的温柔)
Qing Ge 101(情歌101)
Qing Ge 101(情歌101)
Ming Ri Zhi Ge(明日之歌)
Ming Ri Zhi Ge(明日之歌)
Ni De Yan Shen(你的眼神)
Your eyes
2006-12-18
Ni De Yan Shen(你的眼神)
Jing Dian Cai Qin(经典蔡琴)
Classic Tsai
2006-7-5
Jing Dian Cai Qin(经典蔡琴)
Jing Dian Cai Qin vol.1(经典蔡琴 vol.1)
Jing Dian Cai Qin vol.1(经典蔡琴 vol.1)
Cai Qin Jing Dian(蔡琴经典)
Tsai Classic
2006-6-1
Cai Qin Jing Dian(蔡琴经典)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com