• Asan

  •  A Sang  (阿桑)
  • 2 Music Albums
  • 22 Songs

22 Asan Songs

1.Switch
开关
Kai Guan
2.Skin trauma
皮外伤
Pi Wai Shang
3.Custody
保管
Bao Guan
4.You have to leave some time
你要离开的一些时候
Ni Yao Li Kai De Yi Xie Shi Hou
5.Driving
开车
Kai Che
6.Passive
被动
Bei Dong
7.Crazy
疯了
Feng Le
8.angel
angel
angel
9.Loneliness singing
寂寞在唱歌
Ji Mo Zai Chang Ge
10.Has been very quiet
一直很安静
Yi Zhi Hen An Jing
11.Left to the mercy of
任凭摆布
Ren Ping Bai Bu
12.How do you do not leave
如何让你不离开
Ru He Rang Ni Bu Li Kai
13.I do not want
我不想
Wo Bu Xiang
14.Your world
你的世界
Ni De Shi Jie
15.I love
让我爱
Rang Wo Ai
16.See through
看透
Kan Tou
17.If you only love this time
如果爱你只有这一次
Ru Guo Ai Ni Zhi You Zhe Yi Ci
18.Wounded,
受了点伤
Shou Le Dian Shang
19.Leaf
叶子
Ye Zi
20.Tender mercy
温柔的慈悲
Wen Rou De Ci Bei
21.Told me you love me
跟我说爱我
Gen Wo Shuo Ai Wo
22.Wild Lily has spring
野百合也有春天
Ye Bai He Ye You Chun Tian

2 Asan Music Albums

Ji Mo Zai Chang Ge(寂寞在唱歌)
Ji Mo Zai Chang Ge(寂寞在唱歌)
Shou Le Dian Shang(受了点伤)
Wounded,
2003-11-1
Shou Le Dian Shang(受了点伤)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com