Chen Sheng - Music, Songs, Albums
  • Chen Sheng

  •  Chen Sheng  (陈升)
  • 35 Music Albums
  • 221 Songs

221 Chen Sheng Songs

1.Anteater
食蚁兽
Shi Yi Shou
2.Old love seven-pass
旧爱七条通
Jiu Ai Qi Tiao Tong
3.Brother is a hero
哥哥是英雄
Ge Ge Shi Ying Xiong
4.Liuzhangli people
六张犁人
Liu Zhang Li Ren
5.Long live mice
老鼠万岁
Lao Shu Wan Sui
6.Reading books
读书的人
Du Shu De Ren
7.Viva Brazil
巴西万岁
Ba Xi Wan Sui
8.Xiamen Power head hair to come and go
来去厦门电头毛
Lai Qu Xia Men Dian Tou Mao
9.The end of the general public §
小市民§终了
Xiao Shi Min § Zhong Le
10.§ primers public
市民§引子
Shi Min § Yin Zi
11.Twenty years ago
二十年以前
Er Shi Nian Yi Qian
12.Sister
妹妹
Mei Mei
13.La la la la la ...
啦啦…啦啦啦
La La … La La La
14.Incomplete Tribal
不完全部落
Bu Wan Quan Bu Luo
15.Boyang dream
梦见伯阳
Meng Jian Bo Yang
16.London beauty of your love
爱上贵伦美
Ai Shang Gui Lun Mei
17.Flight City
飞行城市
Fei Xing Cheng Shi
18.bling bling
bling bling
bling bling
19.Not to
无法想
Wu Fa Xiang
20.1 + 1 ≠ 2
1+1≠2
1+1≠2
21.Selling water
卖水
Mai Shui
22.Cheater
骗子
Pian Zi
23.Beautiful encounter
美丽的邂逅
Mei Li De Xie Hou

35 Chen Sheng Music Albums

p.s. Shi De Wo Zai Tai Bei(p.s.是的我在台北)
p.s. Shi De Wo Zai Tai Bei(p.s.是的我在台北)
Mei Li De Xie Hou(美丽的邂逅)
Mei Li De Xie Hou(美丽的邂逅)
Li Jiang De Chun Tian(丽江的春天)
Li Jiang De Chun Tian(丽江的春天)
Zhe Xie Ren , Na Xie Ren(这些人,那些人)
Zhe Xie Ren , Na Xie Ren(这些人,那些人)
Yu Shuo(鱼说)
Fish said
2005-10-21
Yu Shuo(鱼说)
Wu Yan De Shan Qiu(无言的山丘)
Hill of
2005-8-1
Wu Yan De Shan Qiu(无言的山丘)
Mo Gui a Chun Tian(魔鬼a春天)
Devil a spring
2003-12-26
Mo Gui a Chun Tian(魔鬼a春天)
Yi Chao Xing Lai Shi Ge Xing(一朝醒来是歌星)
Yi Chao Xing Lai Shi Ge Xing(一朝醒来是歌星)
Wu Shi Mi Shen Lan(五十米深蓝)
Wu Shi Mi Shen Lan(五十米深蓝)
Mo Gui Qing Shi(魔鬼情诗)
Mo Gui Qing Shi(魔鬼情诗)
Si Nian Ren Zhi Wu(思念人之屋)
Si Nian Ren Zhi Wu(思念人之屋)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com