• Peng Jiahui

  •  Peng Jia Hui  (彭佳慧)
  • 12 Music Albums
  • 87 Songs

87 Peng Jiahui Songs

1.Keyword lonely
关键字寂寞
Guan Jian Zi Ji Mo
2.Grandma's old record
外婆的老唱片
Wai Po De Lao Chang Pian
3.Minor happiness
幸福的小调
Xing Fu De Xiao Diao
4.Breaking up is not impossible
分手不是不可以
Fen Shou Bu Shi Bu Ke Yi
5.I once loved a man
我曾经爱过一个人
Wo Ceng Jing Ai Guo Yi Ge Ren
6.Heroes
千言万语
Qian Yan Wan Yu
7.Bent on children
月儿弯
Yue Er Wan
8.Left
离开
Li Kai
9.Can not give up
无法割舍
Wu Fa Ge She
10.Since then
从此以后
Cong Ci Yi Hou
11.Love my people and I love
爱我的人和我爱的人
Ai Wo De Ren He Wo Ai De Ren
12.When the hedgehog fell in love with Rose
当刺猬爱上玫瑰
Dang Ci Wei Ai Shang Mei Gui
13.Troubled thoughts
受困思念
Shou Kun Si Nian
14.Tears of the Poet
诗人的眼泪
Shi Ren De Yan Lei
15.The woman downstairs
楼下那个女人
Lou Xia Na Ge Nv Ren
16.One day a thousand years
一天一万年
Yi Tian Yi Wan Nian
17.Mengpo Tang
孟婆汤
Meng Po Tang
18.Husband and wife face
夫妻脸
Fu Qi Lian
19.Fall in love with a man
恋上一个人
Lian Shang Yi Ge Ren
20.Keep
留住
Liu Zhu
21.Happy Islands
快乐群岛
Kuai Le Qun Dao
22.Since
自从
Zi Cong
23.Yellow orange red gray
红的黄的橙的灰的
Hong De Huang De Cheng De Hui De

12 Peng Jiahui Music Albums

Yin Wei Nv Ren Shuo(因为女人说)
Yin Wei Nv Ren Shuo(因为女人说)
Peng You Lian Ge Zui Ai Jing Xuan(彭游恋歌最爱精选)
Peng You Lian Ge Zui Ai Jing Xuan(彭游恋歌最爱精选)
Jue Dui Shou Cang 4(绝对收藏4)
Jue Dui Shou Cang 4(绝对收藏4)
Chang Qing Lu(畅情录)
Chang Qing Lu(畅情录)
Hu Peng Huan You Yan Chang Hui(呼彭唤友演唱会)
Hu Peng Huan You Yan Chang Hui(呼彭唤友演唱会)
Qing Ge Shou(情歌手)
Love singer
2001-12-1
Qing Ge Shou(情歌手)
first time(first time)
first time
2000-1-1
first time(first time)
Shuo Zhen De(说真的)
Really
2000-1-1
Shuo Zhen De(说真的)
Guo Cheng(过程)
Process
1999-1-1
Guo Cheng(过程)
Kan Chuan(看穿)
See through
1998-1-1
Kan Chuan(看穿)
Qiao Qiao Wo De Tou(敲敲我的头)
Qiao Qiao Wo De Tou(敲敲我的头)
Shuo Zhen Xin Hua(说真心话)
Shuo Zhen Xin Hua(说真心话)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com