• Gao Shengmei

  •  Gao Sheng Mei  (高胜美)
  • 25 Music Albums
  • 205 Songs

205 Gao Shengmei Songs

1.Love betel Village
槟榔村之恋
Bin Lang Cun Zhi Lian
2.I still love you forever
我还是永远爱着你
Wo Hai Shi Yong Yuan Ai Zhe Ni
3.Wulai mountain flower
乌来山下一朵花
Wu Lai Shan Xia Yi Duo Hua
4.Aspirations of young people
年轻人的心声
Nian Qing Ren De Xin Sheng
5.Malan folk
马兰山歌
Ma Lan Shan Ge
6.You never
你从来不懂
Ni Cong Lai Bu Dong
7.Iron hearted
铁心肠
Tie Xin Chang
8.Victims
受害人
Shou Hai Ren
9.I'm sad for you
我为你伤心
Wo Wei Ni Shang Xin
10.Freezing rain
冰雨
Bing Yu
11.Raining
雨一直下
Yu Yi Zhi Xia
12.The more pain the more love
越爱越痛
Yue Ai Yue Tong
13.I wait until the flowers have wilted
我等到花儿也谢了
Wo Deng Dao Hua Er Ye Xie Le
14.Brief Encounter
相见恨晚
Xiang Jian Hen Wan
15.Look forward to
盼望
Pan Wang
16.Forget the pain of love too
爱的太深忘了痛
Ai De Tai Shen Wang Le Tong
17.Dependence
依赖
Yi Lai
18.Deeply afraid
深怕深情
Shen Pa Shen Qing
19.Rose Love
玫瑰爱情
Mei Gui Ai Qing
20.Lonely heart sad face
寂寞的心哀愁的脸
Ji Mo De Xin Ai Chou De Lian
21.Forget the pain of love too
爱得太深忘了痛
Ai De Tai Shen Wang Le Tong
22.I have a cup of coffee, please, please
请我喝杯咖啡好吗
Qing Wo He Bei Ka Fei Hao Ma
23.Your shoulders are the days of my life
你的肩是我今生的天
Ni De Jian Shi Wo Jin Sheng De Tian

25 Gao Shengmei Music Albums

Gao Sheng Mei Qing Ge Jing Xuan(高胜美情歌精选)
Gao Sheng Mei Qing Ge Jing Xuan(高胜美情歌精选)
Ke Ku Ming Xin(刻苦铭心)
Hard Mingxin
2000-6-1
Ke Ku Ming Xin(刻苦铭心)
Ke Gu Ming Xin(刻骨铭心)
Ke Gu Ming Xin(刻骨铭心)
Yuan De Chuan Shuo(缘的传说)
Yuan De Chuan Shuo(缘的传说)
Jiu Qing Mian Mian Zhen Cang Ban(旧情绵绵珍藏版)
Jiu Qing Mian Mian Zhen Cang Ban(旧情绵绵珍藏版)
Wei Shen Me Wo De Zhen Huan Lai Wo De Teng(为什么我的真换来我的疼)
Wei Shen Me Wo De Zhen Huan Lai Wo De Teng(为什么我的真换来我的疼)
Gao Sheng Mei Jing Dian Jin Xuan(高胜美经典金选)
Gao Sheng Mei Jing Dian Jin Xuan(高胜美经典金选)
Gao Sheng Mei Jing Dian Jing Xuan(高胜美经典精选)
Gao Sheng Mei Jing Dian Jing Xuan(高胜美经典精选)
Yi Ran Ai Ni(依然爱你)
Yi Ran Ai Ni(依然爱你)
Qing Nian Ren De Xin Sheng(青年人的心声)
Qing Nian Ren De Xin Sheng(青年人的心声)
Liu Ge Meng(六个梦)
Liu Gemeng
1990-2-1
Liu Ge Meng(六个梦)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com