• Guo

  •  Guo Jing  (郭静)
  • 5 Music Albums
  • 40 Songs

40 Guo Songs

1.Today
今天起
Jin Tian Qi
2.Throbbing
悸动
Ji Dong
3.Leave your love
离开你的爱
Li Kai Ni De Ai
4.A gentle
有温柔
You Wen Rou
5.encore lala
encore lala
encore lala
6.Last Dance
最后一支舞
Zui Hou Yi Zhi Wu
7.Finally we have loved
总算我们也爱过
Zong Suan Wo Men Ye Ai Guo
8.Dowry
嫁妆
Jia Zhuang
9.Chat
聊天
Liao Tian
10.Every day is different
每一天都不同
Mei Yi Tian Dou Bu Tong
11.Dead end
牛角尖
Niu Jiao Jian
12.See
看见
Kan Jian
13.goodbye
goodbye
goodbye
14.Trilogy
三部曲
San Bu Qu
15.Do not say
不说
Bu Shuo
16.Simple
简单
Jian Dan
17.Understand
明白
Ming Bai
18.Singing in the trees
在树上唱歌
Zai Shu Shang Chang Ge
19.The next morning
下一个天亮
Xia Yi Ge Tian Liang
20.Cold
感冒
Gan Mao
21.Big joke
大玩笑
Da Wan Xiao
22.Love Message
爱情讯息
Ai Qing Xun Xi
23.Hundred percent
百分百
Bai Fen Bai

5 Guo Music Albums

Ni Peng You(你朋友)
Your friend
2010-5-14
Ni Peng You(你朋友)
Zai Shu Shang Chang Ge(在树上唱歌)
Zai Shu Shang Chang Ge(在树上唱歌)
Xia Yi Ge Tian Liang(下一个天亮)
Xia Yi Ge Tian Liang(下一个天亮)
Wo Bu Xiang Wang Ji Ni(我不想忘记你)
Wo Bu Xiang Wang Ji Ni(我不想忘记你)
Cao Yuan De Nv Er(草原的女儿)
Cao Yuan De Nv Er(草原的女儿)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com