• Pak-ho

  •  Zhou Bai Hao  (周柏豪)
  • 1 Music Albums
  • 16 Songs

16 Pak-ho Songs

1.humming
humming
humming
2.Dragged
一拖再拖
Yi Tuo Zai Tuo
3.Outstanding Young
杰出青年
Jie Chu Qing Nian
4.Oh

E
5.Report Commander
报告总司令
Bao Gao Zong Si Ling
6.lovin 'you
lovin' you
lovin' you
7.Chen
陈某
Chen Mou
8.With the sky
同天空
Tong Tian Kong
9.I do not want to be you remember
我不要被你记住
Wo Bu Yao Bei Ni Ji Zhu
10.Six days
六天
Liu Tian
11.But the best
最好不过
Zui Hao Bu Guo
12.Enough Clock
够钟
Gou Zhong
13.The final third of sixteen
最后的三分十六
Zui Hou De San Fen Shi Liu
14.Vision
宏愿
Hong Yuan
15.Silly boy
傻小子
Sha Xiao Zi
16.Nothing
一事无成
Yi Shi Wu Cheng

1 Pak-ho Music Albums

continue(continue)
continue(continue)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com