• Non-Yu Tong

  •  Yu Tong Fei  (宇桐非)
  • 8 Music Albums
  • 32 Songs

32 Non-Yu Tong Songs

1.Through fire and water
赴汤蹈火
Fu Tang Dao Huo
2.Last
最后一次
Zui Hou Yi Ci
3.Stranded
搁浅
Ge Qian
4.July 7 Diary
七月七日记
Qi Yue Qi Ri Ji
5.Fragile glass
易碎的玻璃
Yi Sui De Bo Li
6.Because I love you so give up
因为爱你所以放弃
Yin Wei Ai Ni Suo Yi Fang Qi
7.Thank you for the gentle
谢谢你给的温柔
Xie Xie Ni Gei De Wen Rou
8.You are my life
你是我的命
Ni Shi Wo De Ming
9.Never back down
绝不退缩
Jue Bu Tui Suo
10.Fear of loneliness
害怕孤独
Hai Pa Gu Du
11.Look at me look at you
看着你看着我
Kan Zhe Ni Kan Zhe Wo
12.What can Save
拿什么救赎
Na Shen Me Jiu Shu
13.There is no mistake
有没有搞错
You Mei You Gao Cuo
14.I'm yours
非我莫属
Fei Wo Mo Zhu
15.The sea after a night
后海一夜
Hou Hai Yi Ye
16.When love not to say
当爱还没说出口
Dang Ai Hai Mei Shuo Chu Kou
17.How I lost you
我怎么丢掉了你
Wo Zen Me Diu Diao Le Ni
18.Every thought
每一次想起
Mei Yi Ci Xiang Qi
19.Love fool
爱情傻瓜
Ai Qing Sha Gua
20.Should not have let you go
不该让你走
Bu Gai Rang Ni Zou
21.Love should not love
爱上不该爱的人
Ai Shang Bu Gai Ai De Ren
22.Loiter
游荡
You Dang
23.Three years and in March
三年又三月
San Nian You San Yue

8 Non-Yu Tong Music Albums

Fu Tang Dao Huo(赴汤蹈火)
Fu Tang Dao Huo(赴汤蹈火)
Zui Hou Yi Ci(最后一次)
Last
2010-10-15
Zui Hou Yi Ci(最后一次)
Qi Yue Qi Ri Ji(七月七日记)
July 7 Diary
2010-8-14
Qi Yue Qi Ri Ji(七月七日记)
Ling Yi Ge Yu Tong Fei(另一个宇桐非)
Ling Yi Ge Yu Tong Fei(另一个宇桐非)
Hai Pa Gu Du(害怕孤独)
Hai Pa Gu Du(害怕孤独)
Kan Zhe Ni Kan Zhe Wo(看着你看着我)
Kan Zhe Ni Kan Zhe Wo(看着你看着我)
Wei Ai Er Sheng(为爱而声)
Wei Ai Er Sheng(为爱而声)
Yu Ni Tong Fei(与你同飞)
Fly with you
2007-8-15
Yu Ni Tong Fei(与你同飞)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com