• Yan Weiwen

  •  Yan Wei Wen  (阎维文)
  • 11 Music Albums
  • 87 Songs

87 Yan Weiwen Songs

1.Goodbye, veterans
再见吧,老兵
Zai Jian Ba , Lao Bing
2.When your bombs, and blew my hair
当你的秀发拂过我的钢枪
Dang Ni De Xiu Fa Fu Guo Wo De Gang Qiang
3.Snow border
边关雪
Bian Guan Xue
4.Philco
飞歌
Fei Ge
5.Love Sister lower river to wash clothes
情姐下河洗衣裳
Qing Jie Xia He Xi Yi Shang
6.Ah, Lijiang
啊,丽江
A , Li Jiang
7.Pu'er Tea Horse Road songs
普洱茶马古道情歌
Pu Er Cha Ma Gu Dao Qing Ge
8.Guess tune
猜调
Cai Diao
9.Rippling Brook
小河淌水
Xiao He Tang Shui
10.Vows
婚誓
Hun Shi
11.Fong Ma folk
放马山歌
Fang Ma Shan Ge
12.Yu Ma bell rang to the birds sing
马铃儿响来玉鸟儿唱
Ma Ling Er Xiang Lai Yu Niao Er Chang
13.The sun comes out according to Shiraiwa
太阳出来照白岩
Tai Yang Chu Lai Zhao Bai Yan
14.Good bonus
好花红
Hao Hua Hong
15.I Guiyang Prefecture
我在贵州贵阳府
Wo Zai Gui Zhou Gui Yang Fu
16.Pao Hanchuan
跑旱船
Pao Han Chuan
17.Hard to live, but everyone would like to
难活不过人人想
Nan Huo Bu Guo Ren Ren Xiang
18.Liu Yeqing
柳叶青
Liu Ye Qing
19.Red feather leg legs public
大红公鸡毛腿腿
Da Hong Gong Ji Mao Tui Tui
20.Shanxi Pastoral
山西牧歌
Shan Xi Mu Ge
21.Fen River water crashed
汾河流水哗啦啦
Fen He Liu Shui Hua La La
22.Yellow River Flows
黄河水长流
Huang He Shui Chang Liu
23.Say good scenery Shanxi
人说山西好风光
Ren Shuo Shan Xi Hao Feng Guang

11 Yan Weiwen Music Albums

Xiao Bai Yang(小白杨)
Little Poplar
2007-11-1
Xiao Bai Yang(小白杨)
Zhan Shi Qing Ge(战士情歌)
Warrior Love
2007-7-20
Zhan Shi Qing Ge(战士情歌)
Hong Tu Qing Ge(红土情歌)
Hong Tu Qing Ge(红土情歌)
Huang Tu Qing Ge(黄土情歌)
Huang Tu Qing Ge(黄土情歌)
Xi Yu Qing Ge(西域情歌)
Xi Yu Qing Ge(西域情歌)
Xiang Jia De Shi Hou · Wo Yong Hu Qin He Ni Shuo Hua(想家的时候·我用胡琴和你说话)
Xiang Jia De Shi Hou · Wo Yong Hu Qin He Ni Shuo Hua(想家的时候·我用胡琴和你说话)
Mu Qin(母亲)
Mother
2004-1-1
Mu Qin(母亲)
Zhong Guo Min Ge(中国民歌)
Zhong Guo Min Ge(中国民歌)
Yi Er San Si Ge(一二三四歌)
Yi Er San Si Ge(一二三四歌)
Dong Fang De Tai Yang Dong Fang De Yue Liang(东方的太阳东方的月亮)
Dong Fang De Tai Yang Dong Fang De Yue Liang(东方的太阳东方的月亮)
Yan Wei Wen Jun Lv Zhuan Ji(阎维文军旅专辑)
Yan Wei Wen Jun Lv Zhuan Ji(阎维文军旅专辑)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com