• Jerry Yan

  •  Yan Cheng Xu  (言承旭)
  • 3 Music Albums
  • 33 Songs

33 Jerry Yan Songs

1.April Fool's Day
愚人节
Yu Ren Jie
2.lost love
lost love
lost love
3.Wait for you
等你回来
Deng Ni Hui Lai
4.To break
去闯
Qu Chuang
5.thank you
thank you
thank you
6.Diary of black coffee
黑咖啡日记
Hei Ka Fei Ri Ji
7.Extra freedom
多出来的自由
Duo Chu Lai De Zi You
8.Half
一半
Yi Ban
9.Say I Love You in the ktv
在ktv说爱你
Zai ktv Shuo Ai Ni
10.I will love you
我会很爱你
Wo Hui Hen Ai Ni
11.You are my only persistence
你是我唯一的执着
Ni Shi Wo Wei Yi De Zhi Zhe
12.i want it now
i want it now
i want it now
13.Isolation
隔离
Ge Li
14.fantasy
fantasy
fantasy
15.Foil products
陪衬品
Pei Chen Pin
16.Memory Puzzle
记忆拼图
Ji Yi Pin Tu
17.Forget yourself
忘了自己
Wang Le Zi Ji
18.Want to love you
想要爱你
Xiang Yao Ai Ni
19.To be a good lover
做个好情人
Zuo Ge Hao Qing Ren
20.Gravity
地心引力
Di Xin Yin Li
21.One meter
一公尺
Yi Gong Chi
22.I was the only
只有我
Zhi You Wo
23.Happy Together
春光乍泄
Chun Guang Zha Xie

3 Jerry Yan Music Albums

Duo Chu Lai De Zi You(多出来的自由)
Extra freedom
2009-6-25
Duo Chu Lai De Zi You(多出来的自由)
you are my only persistence(you are my only persistence)
you are my only persistence(you are my only persistence)
Di Yi Ci(第一次)
The first
2004-8-20
Di Yi Ci(第一次)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com