• Jacky

  •  Xue Zhi Qian  (薛之谦)
  • 5 Music Albums
  • 28 Songs

28 Jacky Songs

1.I've become someone else's woman
我终于成了别人的女人
Wo Zhong Yu Cheng Le Bie Ren De Nv Ren
2.Athena I
我的雅典娜
Wo De Ya Dian Na
3.Unfinished song
未完成的歌
Wei Wan Cheng De Ge
4.Galaxy Battle
星河之役
Xing He Zhi Yi
5.let you go
let you go
let you go
6.Give my love
给我的爱人
Gei Wo De Ai Ren
7.Our world
我们的世界
Wo Men De Shi Jie
8.Meteor tears
流星的眼泪
Liu Xing De Yan Lei
9.Deeply loved you
深深爱过你
Shen Shen Ai Guo Ni
10.Diushou Juan
丢手绢
Diu Shou Juan
11.Circus clown
马戏小丑
Ma Xi Xiao Chou
12.Friends, you alright
朋友你们还好吗
Peng You Ni Men Hai Hao Ma
13.Love sentence
爱情宣判
Ai Qing Xuan Pan
14.Allure
倾城
Qing Cheng
15.Zurich's past
苏黎世的从前
Su Li Shi De Cong Qian
16.Period of love
爱的期限
Ai De Qi Xian
17.Continued snow
续雪
Xu Xue
18.How are you doing up
你过得好吗
Ni Guo De Hao Ma
19.Happy to help
快乐帮
Kuai Le Bang
20.Red Women
红尘女子
Hong Chen Nv Zi
21.Fan Li Commercial St.
商圣范蠡
Shang Sheng Fan Li
22.My show
我的show
Wo De show
23.memory
memory
memory

5 Jacky Music Albums

Wo Zhong Yu Cheng Le Bie Ren De Nv Ren(我终于成了别人的女人)
Wo Zhong Yu Cheng Le Bie Ren De Nv Ren(我终于成了别人的女人)
Wo De Ya Dian Na(我的雅典娜)
Athena I
2009-11-5
Wo De Ya Dian Na(我的雅典娜)
Wei Wan Cheng De Ge(未完成的歌)
Wei Wan Cheng De Ge(未完成的歌)
Shen Shen Ai Guo Ni(深深爱过你)
Shen Shen Ai Guo Ni(深深爱过你)
Ni Guo De Hao Ma(你过得好吗)
Ni Guo De Hao Ma(你过得好吗)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com