Sam (Xu Guan Jie) - Music, Songs, Albums
  • Sam

  •  Xu Guan Jie  (许冠杰)
  • 36 Music Albums
  • 216 Songs

216 Sam Songs

1.Feelings Sen Song
情怀森曲
Qing Huai Sen Qu
2.Dust in the wind
风里微尘
Feng Li Wei Chen
3.Eternity moment
瞬间永恒
Shun Jian Yong Heng
4.Personally write my dreams
亲手写我梦
Qin Shou Xie Wo Meng
5.Clouds that
白云说
Bai Yun Shuo
6.You good ghost plums
好鬼冧你
Hao Gui Lin Ni
7.Loud bell from
钟声响亮起
Zhong Sheng Xiang Liang Qi
8.Blue sky disappears
蓝天消失了
Lan Tian Xiao Shi Le
9.Mind to change the environment
心境改变环境
Xin Jing Gai Bian Huan Jing
10.Rose
蔷薇
Qiang Wei
11.How good life
人生多么好
Ren Sheng Duo Me Hao
12.Boring to the transparent
闷到透
Men Dao Tou
13.Shoe-shine boys
擦鞋仔
Ca Xie Zai
14.Sense of shame almost Yong
知耻近乎勇
Zhi Chi Jin Hu Yong
15.Love is like dusk
爱像黄昏
Ai Xiang Huang Hun
16.Lost little lamb
迷途的小羔羊
Mi Tu De Xiao Gao Yang
17.Perfect
十全十美
Shi Quan Shi Mei
18.Yesterday
昨天
Zuo Tian
19.Even scared laugh
笑吓就算
Xiao Xia Jiu Suan
20.Sun
阳光
Yang Guang
21.I asked
我问
Wo Wen
22.Sorrow songs Rebate
歌曲解困忧
Ge Qu Jie Kun You
23.Thousands of species of Acacia
相思万千种
Xiang Si Wan Qian Zhong

36 Sam Music Albums

Ren Sheng Duo Me Hao(人生多么好)
How good life
2007-10-12
Ren Sheng Duo Me Hao(人生多么好)
Xu Guan Jie Gang Qin Xin Qing(许冠杰钢琴心情)
Xu Guan Jie Gang Qin Xin Qing(许冠杰钢琴心情)
87' Xu Guan Jie Xiang Shi Nian Zai Yan Chang Hui(87'许冠杰相识廿载演唱会)
87' Xu Guan Jie Xiang Shi Nian Zai Yan Chang Hui(87'许冠杰相识廿载演唱会)
Chao Liu Xing Jia band(潮流兴夹band)
Chao Liu Xing Jia band(潮流兴夹band)
Re Li Zhi Guan(热力之冠)
Re Li Zhi Guan(热力之冠)
Nan Wang Ni , Zhi Chuan(难忘你,纸船)
Nan Wang Ni , Zhi Chuan(难忘你,纸船)
Nan Wang Nin . Zhi Chuan(难忘您.纸船)
Nan Wang Nin . Zhi Chuan(难忘您.纸船)
Mo Deng Bao Biao(摩登保镖)
Mo Deng Bao Biao(摩登保镖)
Chun Jing Dian Xu Guan Jie(醇经典许冠杰)
Chun Jing Dian Xu Guan Jie(醇经典许冠杰)
Le Tan Ban Ba Bao Li Jin Hua Na 10 Nian Dui Lei(乐坛班霸宝丽金华纳10年对垒)
Le Tan Ban Ba Bao Li Jin Hua Na 10 Nian Dui Lei(乐坛班霸宝丽金华纳10年对垒)
Zhi Zun Jin Qu(至尊金曲)
Zhi Zun Jin Qu(至尊金曲)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com