• Letter

  •  Xin  (信)
  • 6 Music Albums
  • 45 Songs

45 Letter Songs

1.Dominate
独领风骚
Du Ling Feng Sao
2.Back
靠背
Kao Bei
3.Catch up with the world
追赶世界
Zhui Gan Shi Jie
4.Regeneration
再生
Zai Sheng
5.Back
回来
Hui Lai
6.Princess superstition
公主的迷信
Gong Zhu De Mi Xin
7.While I
趁我
Chen Wo
8.You can not do without
不能没有你
Bu Neng Mei You Ni
9.Dragon movement
降龙乐章
Jiang Long Le Zhang
10.Lonely fire
火烧的寂寞
Huo Shao De Ji Mo
11.Front
前面
Qian Mian
12.Attitude
态度
Tai Du
13.Set Music Planet
集乐星球
Ji Le Xing Qiu
14.Child
小时候
Xiao Shi Hou
15.Beyond
超越
Chao Yue
16.Not ok
不ok
Bu ok
17.Release
释放
Shi Fang
18.Farewell to the era
告别的时代
Gao Bie De Shi Dai
19.Soul

Hun
20.run
run
run
21.run 2008
run 2008
run 2008
22.Do
干什么
Gan Shen Me
23.British summer
英国的夏天
Ying Guo De Xia Tian

6 Letter Music Albums

Jiang Long Le Zhang(降龙乐章)
Jiang Long Le Zhang(降龙乐章)
Chen Wo(趁我)
While I
2009-11-20
Chen Wo(趁我)
Ji Le Xing Qiu(集乐星球)
Ji Le Xing Qiu(集乐星球)
Wo Jiu Shi Wo(我就是我)
I am me
2007-9-7
Wo Jiu Shi Wo(我就是我)
Gan Xie Zi Xuan Ji(感谢自选辑)
Gan Xie Zi Xuan Ji(感谢自选辑)
happy birth day(happy birth day)
happy birth day(happy birth day)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com