Eason Chan (Chen Yi Xun) - Music, Songs, Albums
  • Eason Chan

  •  Chen Yi Xun  (陈奕迅)
  • 67 Music Albums
  • 355 Songs

355 Eason Chan Songs

1.stranger under my skin
stranger under my skin
stranger under my skin
2.Last Party
最后派对
Zui Hou Pai Dui
3.June 飞霜
六月飞霜
Liu Yue Fei Shuang
4.So you love me
等你爱我
Deng Ni Ai Wo
5.My cup of tea
我杯茶
Wo Bei Cha
6.Paradise
乐园
Le Yuan
7.Fanghua Marie
芳华绝代
Fang Hua Jue Dai
8.Dawn
破晓
Po Xiao
9.Lonely nights
寂寞夜晚
Ji Mo Ye Wan
10.Forbidden colors
禁色
Jin Se
11.Quote Street Wedding
囍帖街
Xi Tie Jie
12.Agreement
约定
Yue Ding
13.Ajinomoto
味之素
Wei Zhi Su
14.Confidant
心腹
Xin Fu
15.Adult
大人
Da Ren
16.Tourbillon
陀飞轮
Tuo Fei Lun
17.Unhindered
无人之境
Wu Ren Zhi Jing
18.Naked
一丝不挂
Yi Si Bu Gua
19.Love lethal plan
谋情害命
Mou Qing Hai Ming
20.Why do you cry
你为什么哭了呢
Ni Wei Shen Me Ku Le Ne
21.A You I
我甲你
Wo Jia Ni
22.Such a trouble
这样的一个麻烦
Zhe Yang De Yi Ge Ma Fan
23.Bedside lamp
床头灯
Chuang Tou Deng

67 Eason Chan Music Albums

stranger under my skin(stranger under my skin)
stranger under my skin(stranger under my skin)
Le Yuan(乐园)
Paradise
2010-11-4
Le Yuan(乐园)
taste the atmosphere(taste the atmosphere)
taste the atmosphere(taste the atmosphere)
Mei Hao Sui Yue(美好岁月)
Mei Hao Sui Yue(美好岁月)
duo Chen Yi Xun 2010 Yan Chang Hui(duo 陈奕迅2010演唱会)
duo Chen Yi Xun 2010 Yan Chang Hui(duo 陈奕迅2010演唱会)
time flies(time flies)
time flies
2010-3-12
time flies(time flies)
Cong He Shuo Qi(从何说起)
Cong He Shuo Qi(从何说起)
Shang Wu Lou De Kuai Huo Yu Gou Li(上五楼的快活预购礼)
Shang Wu Lou De Kuai Huo Yu Gou Li(上五楼的快活预购礼)
Shang Wu Lou De Kuai Huo(上五楼的快活)
Shang Wu Lou De Kuai Huo(上五楼的快活)
h3m(h3m)
h3m
2009-3-23
h3m(h3m)
Chen Yi Xun 2009 moov live(陈奕迅2009 moov live)
Chen Yi Xun 2009 moov live(陈奕迅2009 moov live)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com