• Rowan

  •  Luo Wen  (罗文)
  • 40 Music Albums
  • 172 Songs

172 Rowan Songs

1.smoke gets in your eyes
smoke gets in your eyes
smoke gets in your eyes
2.Sequence

Xu
3.Grateful to speak thousands of sentences
感激说话千百句
Gan Ji Shuo Hua Qian Bai Ju
4.Feng Zhilian
风之恋
Feng Zhi Lian
5.Laugh all you
欢笑全为你
Huan Xiao Quan Wei Ni
6.Ming-heart love
铭心恋
Ming Xin Lian
7.Blue and Black
蓝与黑
Lan Yu Hei
8.Three thousand miles love
恋情三千里
Lian Qing San Qian Li
9.I love the summer long
我爱夏日长
Wo Ai Xia Ri Chang
10.Not ever
永不分离
Yong Bu Fen Li
11.Rain
春雨
Chun Yu
12.Spring has
春回大地
Chun Hui Da Di
13.Stars as I
星光照我
Xing Guang Zhao Wo
14.Dawn
曙光
Shu Guang
15.Always love you
始终爱着你
Shi Zhong Ai Zhe Ni
16.Love of the world
爱的世界
Ai De Shi Jie
17.Picturesque
江山如画
Jiang Shan Ru Hua
18.Found in Bay
发现湾
Fa Xian Wan
19.Would like to minor fireflies
愿化小流萤
Yuan Hua Xiao Liu Ying
20.Love is like rain
爱情像风雨
Ai Qing Xiang Feng Yu
21.Sing hope
唱出了希望
Chang Chu Le Xi Wang
22.The bitter fruit of love
爱的苦果
Ai De Ku Guo
23.Beautiful future
美丽的将来
Mei Li De Jiang Lai

40 Rowan Music Albums

Jue Xiang - Wo Ba Sheng Yin Liu Zai Yi Jiu Liu Jiu(绝响-我把声音留在一九六九)
Jue Xiang - Wo Ba Sheng Yin Liu Zai Yi Jiu Liu Jiu(绝响-我把声音留在一九六九)
Yong Heng Luo Wen(永恒罗文)
Eternal Rowan
2003-8-28
Yong Heng Luo Wen(永恒罗文)
Luo Wen De Guang Hui Wu Tai(罗文的光辉舞台)
Luo Wen De Guang Hui Wu Tai(罗文的光辉舞台)
Qin Qing(亲情)
Family
2002-11-15
Qin Qing(亲情)
Pan Wang De Ai Qing(盼望的爱情)
Hope love
2002-11-15
Pan Wang De Ai Qing(盼望的爱情)
Ming Jian Feng Liu(名剑风流)
Mingjianfengliu
2002-11-15
Ming Jian Feng Liu(名剑风流)
Hao Ge Xian Gei Ni(好歌献给你)
Songs For You
2002-11-15
Hao Ge Xian Gei Ni(好歌献给你)
Liu Gei Shi Shang Zui Ai Luo Wen De Ren(留给世上最爱罗文的人)
Liu Gei Shi Shang Zui Ai Luo Wen De Ren(留给世上最爱罗文的人)
25(25)
25
2002-5-23
25(25)
Yong Yuan Huai Nian De ... Luo Ji(永远怀念的...罗记)
Yong Yuan Huai Nian De ... Luo Ji(永远怀念的...罗记)
Huang Zhe Zhi Sheng(皇者之声)
Huang Zhe Zhi Sheng(皇者之声)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com