• Luo Baiji

  •  Luo Bai Ji  (罗百吉)
  • 20 Music Albums
  • 150 Songs

150 Luo Baiji Songs

1.Orient Express
东方快车
Dong Fang Kuai Che
2.One o'clock to hear your voice
一点钟听见你的声音
Yi Dian Zhong Ting Jian Ni De Sheng Yin
3.3 am
凌晨3点钟
Ling Chen 3 Dian Zhong
4.I wish you a happy
祝你愉快
Zhu Ni Yu Kuai
5.Oriental girl
东方女孩
Dong Fang Nv Hai
6.Party girl
舞会女孩
Wu Hui Nv Hai
7.Working girl
正妹
Zheng Mei
8.Love you in the end
爱你到底
Ai Ni Dao Di
9.Puppet love
爱情的傀儡
Ai Qing De Kui Lei
10.That night
那一夜
Na Yi Ye
11.Reminders go
催下去
Cui Xia Qu
12.Summer beach
夏日海滩
Xia Ri Hai Tan
13.Love Fever
爱在发烧
Ai Zai Fa Shao
14.Is your
就是你
Jiu Shi Ni
15.Light
圣光
Sheng Guang
16.Holiday
假日
Jia Ri
17.Secret Love
暗恋
An Lian
18.Mad love
爱发狂
Ai Fa Kuang
19.Blue summer
蓝色的暑假
Lan Se De Shu Jia
20.feel the music cuda
feel the music cuda
feel the music cuda
21.Silly people
痴心人
Chi Xin Ren
22.Touch the moon at dusk
黄昏碰触月亮
Huang Hun Peng Chu Yue Liang
23.chiqita chick
chiqita 小妞
chiqita Xiao Niu

20 Luo Baiji Music Albums

Zheng Mei(正妹)
Working girl
2010-1-8
Zheng Mei(正妹)
Ai Fa Kuang(爱发狂)
Mad love
2008-12-25
Ai Fa Kuang(爱发狂)
Bu Yao Zai Lian Shang Liu Xia Yan Lei(不要在脸上留下眼泪)
Bu Yao Zai Lian Shang Liu Xia Yan Lei(不要在脸上留下眼泪)
Wu Dong Ren Sheng(舞动人生)
Billy Elliot
2007-12-28
Wu Dong Ren Sheng(舞动人生)
2008 Xin Ge + Jing Xuan(2008新歌+精选)
2008 Xin Ge + Jing Xuan(2008新歌+精选)
Hui Huang Shi Qi Shi Shang Zui Qiang Jing Xuan(辉煌时期史上最强精选)
Hui Huang Shi Qi Shi Shang Zui Qiang Jing Xuan(辉煌时期史上最强精选)
Qiang Sheng(呛声)
Audibles
2005-12-6
Qiang Sheng(呛声)
Zhu Guang(烛光)
Candlelight
2005-1-26
Zhu Guang(烛光)
Ya Zhou Zhi Ye(亚洲之夜)
Asian Night
2004-7-30
Ya Zhou Zhi Ye(亚洲之夜)
Zhen Ai(真爱)
Love
2003-12-26
Zhen Ai(真爱)
Chao Xuan(超炫)
Stunning
2003-3-1
Chao Xuan(超炫)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com