Fei Chang Chuan Qi(菲常传奇)
Fei Chang Chuan Qi(菲常传奇)
Ai Xiao De Tian Shi(爱笑的天使)
Laughing angel
2009-12-21
Ai Xiao De Tian Shi(爱笑的天使)
Qing Fei De Yi -the 1st complete collection(情菲得意-the 1st complete collection)
Qing Fei De Yi -the 1st complete collection(情菲得意-the 1st complete collection)
Fei Bi Xun Chang Wang Fei Xiang Gang Hong Guan Yan Chang Hui(菲比寻常王菲香港红馆演唱会)
Fei Bi Xun Chang Wang Fei Xiang Gang Hong Guan Yan Chang Hui(菲比寻常王菲香港红馆演唱会)
Wang Fei Zhen Cang Ji(王菲珍藏集)
Wang Fei Zhen Cang Ji(王菲珍藏集)
Cong Tou Ren Shi Wang Fei(从头认识王菲)
Cong Tou Ren Shi Wang Fei(从头认识王菲)
Wang Fei Chang You Quan Ji 5 in 1(王菲唱游全集5 in 1)
Wang Fei Chang You Quan Ji 5 in 1(王菲唱游全集5 in 1)
Jiang Ai(将爱)
Love
2003-11-7
Jiang Ai(将爱)
Wang Fei Quan Mian Ti Yan Chang Hui(王菲全面体演唱会)
Wang Fei Quan Mian Ti Yan Chang Hui(王菲全面体演唱会)
Shi Wu Zhao Ling lost&found(失物招领 lost&found)
Shi Wu Zhao Ling lost&found(失物招领 lost&found)
faye best(faye best)
faye best
2002-9-1
faye best(faye best)
Tian Xia Wu Shuang Dian Ying Yuan Sheng Da Die(天下无双电影原声大碟)
Tian Xia Wu Shuang Dian Ying Yuan Sheng Da Die(天下无双电影原声大碟)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com